Sváťa byl živým svědkem o síle evangelia. Jedním z těch, kteří svým životem pouštějí čerstvý vítr Kristova Ducha do světa i do církve.

Vzpomínku Miloše Rejchrta si můžete přečíst zde.

Vzpomínku Filipa Karfíka najdete tady.

Aktuální odkaz na přenos pohřebních bohoslužeb pravděpodobně najdete na stránkách salvátorského sboru.

parte_svata-skalichem