Na naše aktivity můžete přispívat při návštěvě kostela – do sbírky či individuálně u našich pokladníků – nebo bankovním příkazem. Náš sbor má tři hlavní účty.

  1. Číslo účtu: 2000275839/2010

Pomocí variabilního symbolu si můžete přímo vybrat aktivitu, na kterou přispějete:

salár* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VS 684
Jeronýmova jednota** . . . . . . . . . . . . . . . . .  VS 911
varhany (údržba, opravy) . . . . . . . . . . VS 682 007
fond oprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VS 682 008
sborová diakonie*** . . . . . . . . . . . .. . . . . VS 682 011

2. Sociální fond má účet č. 2500653381 / 2010. Více o jeho využití zde.
3. Fond dostavby má účet č. 2600120515 / 2010. Více o jeho využití zde.

Všechny účty jsou vedeny u Fio banky.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte kdykoliv obrátit na jednoho z našich farářů.

_______________

*Salár je dobrovolný příspěvek člena církve; doporučená výše je 5 % celoročních čistých příjmů; doporučený způsob úhrady je měsíční (nebo čtvrtletní) trvalý příkaz z bankovního účtu.

** Jeronýmova jednota je název sbírky, ze které se hradí oprava vybraných kostelů a sborových budov v celé církvi. O rozdělení peněz rozhoduje komise na úrovni evangelické církve.

*** Jedná se o prostředky určené pro obecnou pomoc osobám v rámci našeho kostela.