PAVEL POKORNÝ

farář

pavel.pokorny@evangnet.cz

Studium teologie:
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, Praha (1979 – 1985)
Sprachenkonvikt, Berlin, NDR (1983 – 1984)
Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin, USA (1999 – 2000)

Farář v Trutnově 1985 – 1999 (v tom základní vojenská služba 1985 – 1987); ve Střešovicích od roku 1999 (resp. 2000).

Nemocniční kaplan v FN Motol 2005 – 2012; v mobilním hospici Cesta domů 2012 – 2017;

Ženat, 4 děti, 2 vnoučata.

STARŠOVSTVO

správní orgán sboru

cce-stresovice@volny.cz


,

Tomáš Fendrych
kurátor a předseda staršovstva
Alena Fendrychová
Anna Hánová
Pavel Kočnar
David Kupilík
Radomír Matulík
Romana Plischková 
Jana Plíšková
Petr Posolda
Jiří Schneider
Ada Vondrášková 

>

JIŘÍ SCHNEIDER

sbormistr a varhaník

vitujirka@gmail.com

Narodil se v roce 1963, vystudoval geodezii a kartografii, dálkově religionistiku.

Pracoval jako zeměměřič, v roce 1990 vstoupil do veřejného života, byl poslanec, pracoval v české diplomacii i v nevládních organizacích. Od roku 2016 je ředitel Aspen Institute Central Europe. V roce 2015 byl zvolen členem synodní rady ČCE.

Od mládí se věnuje církevní hudbě, v 80. letech byl člen folkové skupiny Ejhle. Je absolvent Semináře církevní hudby Evangelické akademie

zástupci sboru na konventu


,


>

Petr Posolda

Radomír Matulík

Alena Fendrychová

Jiří Schneider (náhradník)

>

sborová sestra

Anna Fendrychová

fendrychovaa@seznam.cz


>

STARŠOVSTVO

správní orgán sboru

cce-stresovice(zavinac)volny.cz

Tomáš Fendrych, kurátor
Alena Fendrychová
Anna Hánová
Pavel Kočnar
David Kupilík
Radomír Matulík
Romana Plischková
Jana Plíšková
Petr Posolda
Jiří Schneider
Ada Vondrášková

PAVEL POKORNÝ

farář

pavel.pokorny@evangnet.cz

Studium teologie:
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, Praha (1979 – 1985)
Sprachenkonvikt, Berlin, NDR (1983 – 1984)
Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin, USA (1999 – 2000)

Farář v Trutnově 1985 – 1999 (v tom základní vojenská služba 1985 – 1987); ve Střešovicích od roku 1999 (resp. 2000).

Nemocniční kaplan v FN Motol 2005 – 2012; v mobilním hospici Cesta domů 2012 – 2017;

Ženat, 4 děti, 2 vnoučata.

PAVEL POKORNÝ

farář

pavel.pokorny@evangnet.cz

Studium teologie:
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, Praha (1979 – 1985)
Sprachenkonvikt, Berlin, NDR (1983 – 1984)
Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin, USA (1999 – 2000)

Farář v Trutnově 1985 – 1999 (v tom základní vojenská služba 1985 – 1987); ve Střešovicích od roku 1999 (resp. 2000).

Nemocniční kaplan v FN Motol 2005 – 2012; v mobilním hospici Cesta domů 2012 – 2017;

Ženat, 4 děti, 2 vnoučata.

PAVEL POKORNÝ

farář

pavel.pokorny@evangnet.cz

Studium teologie:
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, Praha (1979 – 1985)
Sprachenkonvikt, Berlin, NDR (1983 – 1984)
Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin, USA (1999 – 2000)

Farář v Trutnově 1985 – 1999 (v tom základní vojenská služba 1985 – 1987); ve Střešovicích od roku 1999 (resp. 2000).

Nemocniční kaplan v FN Motol 2005 – 2012; v mobilním hospici Cesta domů 2012 – 2017;

Ženat, 4 děti, 2 vnoučata.

PAVEL POKORNÝ

farář

pavel.pokorny@evangnet.cz

Studium teologie:
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, Praha (1979 – 1985)
Sprachenkonvikt, Berlin, NDR (1983 – 1984)
Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin, USA (1999 – 2000)

Farář v Trutnově 1985 – 1999 (v tom základní vojenská služba 1985 – 1987); ve Střešovicích od roku 1999 (resp. 2000).

Nemocniční kaplan v FN Motol 2005 – 2012; v mobilním hospici Cesta domů 2012 – 2017;

Ženat, 4 děti, 2 vnoučata.

PAVEL POKORNÝ

farář

pavel.pokorny@evangnet.cz

Studium teologie:
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, Praha (1979 – 1985)
Sprachenkonvikt, Berlin, NDR (1983 – 1984)
Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin, USA (1999 – 2000)

Farář v Trutnově 1985 – 1999 (v tom základní vojenská služba 1985 – 1987); ve Střešovicích od roku 1999 (resp. 2000).

Nemocniční kaplan v FN Motol 2005 – 2012; v mobilním hospici Cesta domů 2012 – 2017;

Ženat, 4 děti, 2 vnoučata.

JIŘÍ SCHNEIDER

sbormistr a varhaník

vitujirka@gmail.com

Narodil se v roce 1963, vystudoval geodezii a kartografii a dálkově religionistiku.

Pracoval jako zeměměřič, v roce 1990 vstoupil do veřejného života, byl poslanec, pracoval v české diplomacii i v nevládních organizacích. Od roku 2016 je ředitel Aspen Institute Central Europe. V roce 2015 byl zvolen členem synodní rady ČCE.

Od mládí se věnuje církevní hudbě, v 80. letech byl člen folkové skupiny Ejhle. Je absolvent Semináře církevní hudby Evangelické akademie