Stavba našeho kostela a fary byla dokončena střešovickými evangelíky v roce 1939. Navrhl ji významný architekt a člen střešovického společenství Bohumír Kozák.

Už zanedlouho po dokončení se ovšem ukázala potřeba sborové prostory zvětšit. Architekt Kozák proto už v roce 1946 navrhl dostavbu severního křídla a v průvodním textu sumarizoval tehdejší potřeby takto:

„Bylo by zapotřebí další místnosti pro nedělní školu, konfirmaci, schůze sociální péče, pro mládež a podobně“.

Po nástupu komunismu byla plánům na dostavbu učiněna přítrž. To se ovšem změnilo po roce 1989. Návštěvnost kostela výrazně vzrostla a potřeba dostavby se objevila znovu. V roce 2006 se rozhodnutím sborového shromáždění začalo s přemýšlením o dostavbě a s přípravnými pracemi. Konkrétní požadavky vycházejí z této vize:

Stavba našeho kostela a fary byla dokončena střešovickými evangelíky v roce 1939. Navrhl ji významný architekt a člen střešovického společenství Bohumír Kozák.

Už zanedlouho po dokončení se ovšem ukázala potřeba sborové prostory zvětšit. Architekt Kozák proto už v roce 1946 navrhl dostavbu severního křídla a v průvodním textu sumarizoval tehdejší potřeby takto:

„Bylo by zapotřebí další místnosti pro nedělní školu, konfirmaci, schůze sociální péče, pro mládež a podobně“.

Po nástupu komunismu byla plánům na dostavbu učiněna přítrž. To se ovšem změnilo po roce 1989. Návštěvnost kostela výrazně vzrostla a potřeba dostavby se objevila znovu. V roce 2006 se rozhodnutím sborového shromáždění začalo s přemýšlením o dostavbě a s přípravnými pracemi. Konkrétní požadavky vycházejí z této vize:

„Náš sborový život je bohatý, objemný a stále se rozvíjí dál. Pro řadu probíhajících aktivit je v nedostavěném objektu kostela a fary těsno. Máme činnosti, které by bylo možné dělat lépe, užitečněji a ve větším rozsahu. Dostavba by také nabídla prostor pro nové příchozí a pro další aktivity, jak směrem dovnitř, tak i vně sboru.“

Konkrétně by dostavba, navíc k stávajícím prostorům, měla přinést víceúčelový sál, servisní zázemí včetně adekvátní kuchyně, místnost nejen pro děti a mládež (klubovnu), obytně studio pro hosty fary a sboru a navýšení kancelářských prostor.

Bylo zpracováno několik alternativních ideových architektonických návrhu, které prozkoumaly různé možnosti naplnění těchto našich potřeb. 

Na sborovém shromáždění v listopadu 2018 byla dostavba velkou většinou hlasujících odsouhlasena a později jako nejvýhodnější ze všech předložených návrhů vybrána první varianta prestižního architektonického studia Projektil architekti (které předložilo návrhy dva). Zvolená varianta (viz foto vlevo a nahoře) objemově i vizuálně vychází z původního návrhu Bohumíra Kozáka z roku 1946. Více informací o návrhu naleznete zde.

„Náš sborový život je bohatý, objemný a stále se rozvíjí dál. Pro řadu probíhajících aktivit je v nedostavěném objektu kostela a fary těsno. Máme činnosti, které by bylo možné dělat lépe, užitečněji a ve větším rozsahu. Dostavba by také nabídla prostor pro nové příchozí a pro další aktivity, jak směrem dovnitř, tak i vně sboru.“

Konkrétně by dostavba, navíc k stávajícím prostorům, měla přinést víceúčelový sál, servisní zázemí včetně adekvátní kuchyně, místnost nejen pro děti a mládež (klubovnu), obytně studio pro hosty fary a sboru a navýšení kancelářských prostor.

Bylo zpracováno několik alternativních ideových architektonických návrhu, které prozkoumaly různé možnosti naplnění těchto našich potřeb. 

Na sborovém shromáždění v listopadu 2018 byla dostavba velkou většinou hlasujících odsouhlasena a později jako nejvýhodnější ze všech předložených návrhů vybrána první varianta prestižního architektonického studia Projektil architekti (které předložilo návrhy dva). Zvolená varianta (viz foto vlevo a nahoře) objemově i vizuálně vychází z původního návrhu Bohumíra Kozáka z roku 1946. Více informací o návrhu naleznete zde.

Vizualizace plánů dostavby