Zpráva správní rady fondu dostavby pro VSS Farního sboru Českobratrské církve evangelické v Praze 6 – Střešovicích, za rok 2020.

V této zprávě informujeme o stavu Fondu dostavby, činnosti Správní rady fondu dostavby (SRFD) za uplynulý rok a o případných plánech pro rok 2021.

SRFD pracuje ve složení Petr Jankovský, Ondřej Lukáš a Petr Ryšavý.

Fond dostavby byl zřízen v roce 2008 na dobu 10 let. V roce 2018 na VSS bylo jeho fungování prodlouženo o dalších 10 let, tedy do roku 2028.

Stav Fondu dostavby

Stav fondu dostavby k 1. 1. 2020 byl 1 008 629,29 Kč, na konci roku k 31. 12. 2020 to bylo 1 273 619,51 Kč. Celkový příjem za rok 2020 tak činil 264 990,22 Kč. Ten byl tvořen téměř výhradně příspěvky jednotlivých dárců, kterých bylo v roce 2020 třináct. Společně s minulým rokem na dostavbu tedy přispělo (i opakovaně) již 23 dárců, převážně členů sboru.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří na dostavbu přispěli a přispívají. Vaše dary jsou o to cennější, že je poskytujete v této nelehké době. Ukazují Vaši podporu dostavbě a víru v návrat k plnému fungování sboru v jeho prostorách, které nám jsou blízké a potřebné.

Činnost v roce 2020 a výhled pro rok 2021

Jak je uvedeno ve zprávě Komise dostavby, i přes složitou situaci způsobenou koronavirem, se podařilo udělat některé kroky v přípravě dostavby, zejména pokud jde o jednání s městskou částí Prahy 6. Nebylo ovšem pokročeno v práci pro získání stavebního povolení. Stejně tak nemáme jasno o konečném vzhledu a projektu dostavby. Proto také nebyl zahájen program oslovování dárců a práce na získání půjček, jak SRFD plánovala. Tato prodleva byla způsobena nejen zmíněnou koronavirovou situaci, ale zejména rozjitřenou atmosférou ve sboru.

Z toho důvodu jsou také plány pro rok 2021 nejisté. Pro další kroky bude potřebné obnovit atmosféru důvěry a respektu k rozhodnutím staršovstva a sborového shromáždění.

Vaše Správní rada fondu dostavby, Petr Jankovský, Ondřej Lukáš a Petr Ryšavý.

V Praze, 11. 3. 2021.