datum: neděle 12. 9. po bohoslužbách

jednací pořad:

1. Zahájení, podpis přítomných hlasujících členů do prezenční listiny,

2. Volba předsedy shromáždění, oznámení a schválení jednacího pořadu

3. Volba

– zapisovatele,

– verifikátorů zápisu

– skrutátorů a mandátové komise pro volbu staršovstva

– návrhové komise

4. Zpráva staršovstva o životě a stavu sboru za rok 2019, 2020

5. Zpráva o hospodaření sboru v roce 2019, 2020 a návrh rozpočtu hospodaření sboru na rok 2021

6. Zpráva revizorů hospodaření sboru

7. Rozprava před volbou staršovstva

8. Volba staršovstva

9. Volba revizorů hospodaření sboru

10. Volba správní rady fondu dostavby

11. Povolání Olivera Engelhardta ke službě výpomocného kazatele

12. Diskuse ke zprávám, usnášení o podaných návrzích z nich vyplývajících

13. Hlasování o zprávách, včetně vzetí na vědomí schválení účetní uzávěrky a rozpočtu sboru staršovstvem

14. Závěr (modlitba)

dokumenty pro jednání VSS:

Zpráva komise dostavby pro rok 2020 (Zpráva komise dostavby za rok 2020_JP_PP_KV)

Zpráva o životě sboru v roce 2019 (Zpráva o životě sboru 2019 odsouhlasená(2))

Zpráva o životě sboru v roce 2020 (Zpráva o životě sboru 2020)

výsledky:

Členy staršovstva byli zvoleni:

Ráchel Ridzoňová
Jiří Schneider
Petr Posolda
Jaromír Plíšek
Alena Gottwaldová
Ada Vondrášková
Vladimír Urbánek
Anna Fendrychová
Pavel Keprta
Petr Ryšavý
Monika Žárská
Tomáš Fendrych
Ondřej Roskovec
Kristýna Stránská

Staršovstvo v novém složení se sejde poprvé 6. října ke schůzi, na které zvolí nového kurátora, náměstka kurátora, předsedu staršovstva a zapisovatele.

Náhradníky staršovstva byli zvoleni:

1. Dalibor Dračka
2. David Kupilík
3. Radomír Matulík
4. Jiří Janečko
5. Helena Benešová
6. Petr Jankovský
7. Miloslav Klimeš

Na shromáždění byli také zvoleni revizoři hospodaření sboru, který mi se stali:

Štěpán Nadrchal
Miloslav Klimeš

Do správní rady fondu dostavby byli zvoleni:

Petr Jankovský
Jaromír Plíšek
Petr Ryšavý

Za staršovstvo Tomáš Fendrych 13.9.2021