Členům farního sboru ČCE v Praze 6, Střešovice

 

Milí členové střešovického sboru,

v neděli 12.9. se konalo výroční sborové shromáždění s volbou staršovstva. Členy staršovstva byli zvoleni:

 

Ráchel Ridzoňová

Jiří Schneider

Petr Posolda

Jaromír Plíšek

Alena Gottwaldová

Ada Vondrášková

Vladimír Urbánek

Anna Fendrychová

Pavel Keprta

Petr Ryšavý

Monika Žárská

Tomáš Fendrych

Ondřej Roskovec

Kristýna Stránská

 

Staršovstvo v novém složení se sejde poprvé 6. října ke schůzi, na které zvolí nového kurátora, náměstka kurátora, předsedu staršovstva a zapisovatele.

 

Náhradníky staršovstva byli zvoleni:

  1. Dalibor Dračka

  2. David Kupilík

  3. Radomír Matulík

  4. Jiří Janečko

  5. Helena Benešová

  6. Petr Jankovský

  7. Miloslav Klimeš

 

Na shromáždění byli také zvoleni revizoři hospodaření sboru, který mi se stali:

Štěpán Nadrchal

Miloslav Klimeš

 

Do správní rady fondu dostavby byli zvoleni:

Petr Jankovský

Jaromír Plíšek

Petr Ryšavý

 

Za staršovstvo Tomáš Fendrych 13.9.2021