Vážené sestry, vážení bratři,

srdečně vás zdravím z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy.

Blíží se uzávěrka přihlášek na všechny bakalářské a magisterské studijní programy, které ETF UK otevírá v akademickém roce 2021/2022. Přihlášky k druhému kolu přijímacího řízení lze podávat do 10. srpna 2021. Novinkou je možnost studia programu „Protestant Theology“, který bude probíhat kompletně v anglickém jazyce.

V této zprávě přikládáme odkaz na plakátky sloužící k propagačním účelům, dále link na naše webové stránky, kde mohou zájemci nalézt všechny potřebné informace.

Tímto bychom vás rádi požádali o šíření zprávy ve vašem sboru ve zbytku měsíce července. Jakákoliv forma propagace ETF ve sborech Českobratrské církve evangelické je velmi cenná, ať se jedná o sdílení informace, zmínku v ohláškách adresovanou mládeži, nebo vyvěšení plakátku na sborové nástěnce. Vážíme si vaší laskavé spolupráce a vašeho slova.

S přáním všeho dobrého vás za ETF UK zdraví

Matěj Bouček

Oddělení vnějších vztahů
Evangelická teologická fakulta
Univerzita Karlova
Černá 9/646, 115 55 Praha 1
boucek@etf.cuni.cz
774 427 993

Plakátky ke stažení na odkaze: https://www.uschovna.cz/zasilka/NKZ452666HNE7W52-IF7/
Link na webové stránky: https://web.etf.cuni.cz/ETFN-622.html?news=12927&locale=cz