Momentálně při bohoslužbách nekoluje sešit na přímluvné modlitby kvůli epidemiologické situaci ve společnosti, ale můžete své přímluvné modlitby psát panu faráři na tuto stránku: https://docs.google.com/document/d/1zK85iNtAhZOWAI94R2qA5QWd9toR1NB15LjRSZzcIXk/edit?usp=sharing .