Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb.

Shromáždění v týdnu:

mládež v úterý v 19:00

děti ve středu v 17:00

konfirmandi ve čtvrtek v 17:00

biblická ve čtvrtek v 19:00.

Příští neděli bude kázat bratr farář Pokorný a budou pokřtěni  dvojčata Mourkovi a Karel Majer.

Od 19 hodin se pak bude konat koncert sourozenců Kočnarových.

V neděli 24. 10. jsme také zvaní na instalaci Magdaleny a Lukáše Ondrových, kteří začali působit ve sboru v Modřanech. Instalace se koná ve 14 hodin.

Staršovstvo se sešlo v pondělí 18. 10. k mimořádné schůzi, aby se věnovalo hledání nového faráře.

Sborový víkend v Bělči se bude konat 27. – 31. října, společný program od 29. 10. Zapisujte, prosíme, jmenovitě všechny účastníky, uvést počet nocležníků nestačí.

Z Diakonie ČCE nám přišla pozvánka na den otevřených dveří ve škole v Zápolí v Michli „Nedupejte, nebo nám škola spadne na hlavu“. 19. října od 15:00.

V předstihu, ale advent se přece jen blíží, oznamujeme, že předvánoční prodej Obchůdku jednoho světa se v našem sboru plánuje na 21. 11.

Sbírka na Jubilejní toleranční dary Jeronýmovy jednoty proběhne příští neděli, 24. 10. Dnešní sbírka je určena na potřeby sboru.

V sobotu 20. 11. se ve 14:00 ve sboru v Brně uskuteční zvláštní zasedání synodu, při němž bude uvedena do úřadu nová synodní rada naší církve. Ohlašujeme ve větším předstihu, protože synodním seniorem se stane dosavadní farář našeho sboru Pavel Pokorný, zvolený do této funkce letos v květnu. Shromáždění v Brně bude možno sledovat online, je přislíben videopřenos.

 

.

Iniciativa COVID  – pomoc lidem, kteří se ocitli kvůli onemocnění covid 19 ve finanční tísni

Po určité odmlce se najednou objevili hned tři noví potřební, paní Bedřiška, paní Lenka a paní Martina. Ty tři příběhy jsou svým způsobem podobné, to jim ale neubírá na závažnosti. Všechny tři ženy mají děti, všechny jsou samoživitelky, z hlediska svých příjmů jsou všechny postiženy covidovou epidemií – buď mají velmi snížený výdělek, nebo o práci přišly úplně. Jedna z nich má navíc vážně nemocného syna, další je sama nemocná, i další okolnosti v jejich rodinách jsou neveselé.

Ženy nejsou schopny platit nájem, paní Bedřišce pro jejího syna urgentně scházel také základní nábytek.

Všem jsme tedy poskytli na určitou dobu peněžní podporu, dokonce se podařilo opatřit i ten chybějící nábytek.

Všechny tři ženy vyjádřily velkou vděčnost, chystají se nám napsat děkovné dopisy, jedna z nich, která navštěvuje katolický kostel, nás chce v našem sboru navštívit a poděkovat osobně.

Pokud byste znali někoho dalšího, kdo by potřeboval finanční pomoc kvůli onemocnění covid 19, obraťte se na náš sociální fond nebo na našeho faráře.