Koncert je součástí dvacátého ročníku mezinárodního hudebního festivalu „Tóny nad městy“. Mimořádný zážitek slibuje i koncert, který se koná v úterý 16. listopadu od 19:00 hod v Evangelickém kostele ve Střešovicích, náměstí Před bateriemi 950/22. Na koncertě vystoupí vynikající duo, složené z mezzosopranistky Edity Randové a harfenistky Stanii Ramešové. Harfa je jedním z nejstarších hudebních nástrojů – je pokládána za královský biblický nástroj a poutá na sebe pozornost, kdekoli se objeví. Spojení harfy a lidského hlasu slibuje zajímavý večer.

Vstupné je dobrovolné a jeho výtěžek bude použit pro Diakonii ČCE.