Ke konci roku 2019 jsme na základě návrhů od členů sboru sestavili seznam 66 kandidátů. Někteří však nebudou moci kandidovat, protože ve staršovstvu nemohou být současně manželé, sourozenci nebo rodič a dítě. Na nástěnce ve sborové místnosti jsou medailonky 28 kandidátů, aby se s nimi členové sboru mohli blíže seznámit. Volební shromáždění se sejde 22. března 2020.

Stáhnout PDF