Iniciativa COVID – finanční pomoc lidem, kteří se kvůli pandemii covidu-19 dostali do finanční tísně

Staršovstvo se rozhodlo nabídnout finanční pomoc lidem, kteří byli postiženi koronavirovou pandemií a kteří pomoc nedostanou od státu ani z jiných zdrojů. Příspěvek půjde ze sborového sociálního fondu, kam budeme finance doplňovat z příspěvků dárců, kteří tuto iniciativu podpoří.

Vyzýváme vás tedy, abyste oslovili členy staršovstva, pokud víte o někom z vašich blízkých či z vašeho okolí, kdo tuto pomoc potřebuje. Pošlete konkrétní příběh i s finančním požadavkem, rada sociálního fondu ve spolupráci se staršovstvem pak rozhodne, v jaké výši a na jak dlouho pomoc poskytne. Tyto příběhy pak umístíme na naše stránky, pokud s tím bude obdarovaný souhlasit (samozřejmě bez identifikačních údajů), aby případní dárci věděli, na co konkrétně přispívají.

Příspěvky na COVID fond můžete posílat na č.účtu 2500653381/2010 , variabilní symbol 1678. Tyto peníze budou použity jen na koronavirovou pomoc.

Pomoc se nebude omezovat pouze na členy našeho sboru či církve.