Milé sestry, milí bratři,

již rok se členové sboru nemohou sejít na výročním ani na volebním sborovém shromáždění. Staršovstvo jejich konání sice připravuje, ale obecná opatření proti šíření koronaviru nám je uskutečnit nedovolují.

Synodní rada na svém zasedání 9. února vydala pokyn, že v době zákazu volného pohybu osob a výrazného omezení počtu účastníků bohoslužeb nelze sborová shromáždění konat, a to do odvolání. Dopis, kterým dává své rozhodnutí sborům na vědomí a ve kterém navrhuje možný postup, lze v plném znění nalézt na webové adrese:

https://www.ustredicce.cz/clanek/6549-Sborova-shromazdeni-nejen-v-nouzovem-stavu/index.htm

Modlíme se za uzdravení nemocných po celém světě, za sílu pro pečovatele, za moudrost pro vlády, za trpělivost a naději nás všech.

Vaše staršovstvo