Stáhnout PDF

Milí přátelé, sestry a bratři,

výpadek bohoslužeb a současná nižší účast na bohoslužbách se projevují také na nižších sbírkách. A přitom potřeb není méně.

Nač a jak můžete přispět?

Číslo sborového účtu: 2000275839/2010.

  1. Na dílo Jeronymovy jednoty, z něhož se solidárně hradí opravy, případně novostavby kostelů, modliteben, far a varhan naší církve. Vybírá se do 30. května (!), variabilní symbol 911.
  2. Na svatodušní sbírku pro Diakonii (viz přiložený dopis SR – zde). Vybírá se do 5. června, variabilní symbol 120.
  3. Na potřeby střešovického sboru – vybíráme průběžně, do zprávy pro příjemce pište „nedělní sbírka“, případně i datum neděle.

Vřele děkujeme a přejeme, ať nemáte v ničem nedostatek, Pavel Pokorný