Ve dnech 24. – 28. srpna 2020 může se střešovická fara státi základnou pro hrátky, zpěvy, povídání a výpravy do okolí pro děti ve věku 6 – 12 let. Začneme každý den v 8:30 a zakončíme v 16:00. Děti dostanou oběd a svačinu a budou průběžně napájeny dle svých potřeb. Pokud se rozhodnete nám je svěřit, budeme od vás vybírat příspěvek ve výši 100 Kč na den. Prosíme, přihlašujte nám děti pokud možno hned, abychom měli představu, zda vůbec tábor konat, kolik poživatin nakoupit a pro koho vlastně a v jakém rozsahu nachystat program. Bližší informace a přihlašování u faráře Pavla Pokorného.