Můžete si vybrat z nabídky dalších bohoslužeb online na webu e-cirkev.cz. Tamtéž si také můžete přečíst Pastýřský list synodního seniora.

Stáhnout PDF