Milí přátelé, sestry a bratři,

v uplynulých třech nedělích jsme měli možnost konat bohoslužby v kostele pro nejvýš 15 účastníků. Dali jsme přednost jednotlivcům, zvláště těm, kdo nemají možnost sledovat bohoslužby na internetu. Od neděle 17. května se mohou konat bohoslužby do počtu 100 osob, zároveň však stále platí nařízení, že je nutno zachovávat dvoumetrový odstup a nosit roušky. Znamená to, že ještě nemůžeme skutečně otevřít kostel a slavit bohoslužby tak, jak to má být, totiž bez omezení, veřejně. Osobně jen těžko přijímám, že by někdo, kdo se chce bohoslužeb zúčastnit, měl zůstat venku před zavřenými dveřmi. Nicméně taková je realita, s níž je nutno se smířit. Vzhledem ke všem výše uvedeným okolnostem bych rád, kdyby bohoslužby 17. května byly bohoslužbami pro rodiny. Rodina, přesněji ti, kdo žijí ve společné domácnosti, totiž mohou sedět pospolu, nemusejí zachovávat dvoumetrové rozestupy. Můžeme tak lépe využít prostor kostela a povolený počet účastníků. Krom toho, v pátek 15. května je Mezinárodní den rodin, tak se to velice hodí. Spočítal jsem, že při zachování předepsaných rozestupů se do našeho kostela vejde 18 rodin. Prosím o pochopení, že nemůžeme postupovat jinak, než se domluvit jmenovitě na tom, kdo se bohoslužeb účastní. Prosím, hlaste se mi mailem nebo telefonem a vyčkejte na potvrzení své účasti. Jako rodinu chápu i dvojici. Počítejte také s tím, že nebude nedělní škola. Nebudeme ani smět povídat u kávy po bohoslužbách. Nadále budeme ovšem bohoslužby vysílat online na adrese: https://www.youtube.com/channel/UCbUbYFyAB_dkuXzxOiirERQ/videos  Také je v písemné formě najdete výše pod záložkou KÁZÁNÍ. Děkujeme dobrovolným spolupracovníkům, kteří vysílání připravují, zvláště Tomášovi Lomičovi.  O tom, jak tomu bude o dalších nedělích, vás budeme aktuálně informovat na webu a mailem.

V úterý 19. května v 16:00 se bude v našem kostele konat pohřeb sestry Jitky Veselé. Pro pohřební shromáždění neplatí žádné omezení, pouze povinnost nosit roušku.

Přeji vám posilu z Ducha, trpělivost a porozumění – viru zmar a víře zdar,  Pavel Pokorný (t. 731 314 689)

 Nadále bude pokračovat konfirmační příprava a biblická hodina online. Obé na https://meet.jit.si/CCE_Stresovice   

Další možnosti bohoslužeb online a duchovního slova na každý den najdete na webu https://www.e-cirkev.cz/.

Milí přátelé, Pán Bůh vás posiluj a žehnej vám. Buďte zdrávi a dobré mysli.

A kdykoli volejte svým farářům: Pavel Pokorný 731 314 689 – Lenka Ridzoňová 605 081 279.