Nescházíme se v kostele, ale církev jde za námi domů. Nabízíme křižovatku textů, audionahrávek, videí a nápadů z Evangelické církve pro dny doma.

Každé ráno zde můžete nalézt nabídku nového Slova pro tento den, odkazy na bohoslužby online a různé další odkazy. Více na: Církev doma – Českobratrská církev evangelická