Nebojte se! Kristus je první i poslední, živý na věky věků. (Zjevení 1,17-18 – upraveno jako poslání)

Pane Bože,

ovšem se bojíme! Od prvního nadechnutí po dech poslední. Občas strach zaplašíme, překryjeme, zapomeneme na něj. Ale vrací se znovu a znovu. Bojíme se – čeho vlastně? Opuštěnosti, nouze, bolesti,  beznaděje…

Krista nám dáváš jako bratra, přítele, souputníka, spasitele. Jde s námi, svým slovem, svým evangeliem, svým Duchem nás pozvedá, posiluje, dodává víry a naděje.

A Kristus je tu dříve, než se poprvé nadechneme? A Kristus zůstává, až naposledy vydechneme?

Pověz nám znovu: Nebojte se!