Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha. (Jan 1,1-2)

Pane Bože,

na počátku tedy nebyla černá díra ani mrazivý chaos, na počátku bylo Slovo! Tvoje Slovo, které se rodí v srdci a jeho základem je láska. To ty jsi začal vyprávět a tvým vyprávěním vznikalo všechno to známé i tajemné, co nás obklopuje. Světlo, tma, moře, kopce, pole, obloha, vítr. Kytky, stromy, zvířata. Lidi.

Vyprávěl jsi a to stvoření ožívalo, začalo růst, hýbat se, dýchat. Lidé začali cítit, přemýšlet, milovat.

Prosíme, nepřestávej vyprávět. Vstupuj Slovem do světa, proměňuj beznaděj a tmu, uzdravuj nemoci, těš smutné, hledej ztracené.

Svým Slovem buď korekcí slov našich. Odpusť nám slova hloupá, zlá. O odolnost vůči slovům hloupým a lživým prosíme. Amen.