Modlitba:

Pane Bože,

děkujeme za smysly, kterými zakoušíme svět, dění a lidi kolem nás. Děkujeme, že cítíme vůně, teplo, zimu, děkujeme za pohlazení od blízkého člověka i za závan větru. Ne všechno, co vnímáme, je příjemné, bolest nás varuje, ostré zvuky drásají, od některých pohledů se raději odvracíme. Buď s námi v bolesti, prosíme.

Dal jsi nám uši, abychom slyšeli. K tomu jsi nám dal srdce a hlavu, abychom nejen slyšeli, ale i naslouchali, soucítili, byli s druhým člověkem, aby nás slova spojovala. Prosíme o tichost, trpělivost a odvahu naslouchat. Otevírej naše uši, zcitlivuj nás pro to, co máme slyšet. Pomáhej nám třídit slova důležitá od balastu.

Ty sám se nám dávej slyšet.

Zpomaluj nás, když se zlobíme.

Pomoz nám mluvit laskavě, odvážně, smysluplně, spolu. Amen.