Bůh učinil všechno krásně a v pravý čas,

lidem dal do srdce i touhu po věčnosti,

jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.

Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího,

než se radovat a konat v životě dobro.

(kniha Kazatel 3,11-12)

Modlitba:

Pane Bože,

krásně a v pravý čas se nám toho moc nedaří.

Spěcháme, honíme termíny, únavu zaháníme, jak se dá.

A za věcmi šitými horkou jehlou se raději neohlížíme.

Pomoz nám zpomalit, soustředit se na to důležité, vystihnout podstatné. Něco nechat být.

Pomoz nám odpočívat, zastavit shon.

Pomoz nám se uvnitř zklidnit.

Sednout si a chvíli hledět na ten krásně a v pravý čas stvořený svět. Stromy, kytky, kameny, brouky…

Jahody, mraky. Miminka…

Toužíme po věčnosti. Po něčem stálém, trvalém, stabilním. Nechceme stavět na tekutém písku, nejistých základech.

Prosíme, ukotvi nás.

Ukaž důležité maličkosti.

Vždyť ale – dobro a radost – to nejsou maličkosti.

O radostné srdce a odvahu k dobru prosíme. Amen.