Naše střešovické společenství křesťanů vytváří fond pro pomoc potřebným.

Pomoc je určena těm, kdo se dostali do svízelné životní situace, a s nimiž jsme v osobním kontaktu. Příjmem fondu jsou dary individuálních dárců. O použití rozhoduje pětičlenná správní rada.

Máte-li dotaz či návrh, kontaktujte jednoho z farářů.