Na naše aktivity můžete přispívat při návštěvě kostela – do sbírky či individuálně u našich pokladníků – nebo bankovním příkazem. Náš sbor má tři hlavní účty.

1. Číslo účtu: 2000275839/2010

Pomocí variabilního symbolu si můžete přímo vybrat aktivitu, na kterou přispějete:

a) Pro sbor:

salár* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VS 1684

sbírka na potřeby sboru . . . . . . . . . . . VS 1777

varhany (údržba, opravy) . . . . . . . . . . VS 1683

fond oprav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VS 1682

sborová diakonie*** . . . . . . . . . . . .. . . . . VS 1681

dar sboru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VS 1888

b) Na tento účet můžete posílat také příspěvky na celocírkevní sbírky:

Jeronýmova jednota** . . . . . . . . . . . . . . . . . VS 2911

Hlavní dar lásky: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VS 2912

Jubilejní toleranční dar . . . . . . . . . . . . . . . . . VS 2913

Křesťanská služba ČCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . VS 2914

Tisk ČCE a publikační činnost . . . . . . . . . . . .VS 2915

Diakonie ČCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VS 2916

Postní sbírka Diakonie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VS 2917

Sbírka na sociální a charitatnivní pomoc . . . . . VS 2918

Sbírka pro Evangelickou akademii . . . . . . . VS 2919

Sbírka pro bohoslovce a vikariát . . . . . . . . . . VS 2920

Sbírka na seniorátní účely . . . . . . . . . . . . . . . . VS 2921

c) Na tento účet můžete také posílat dary mimo církev:

Sbírky vyhlášené na konkrétní humanitární nebo sociální účel . . . . . . . VS 3333

Potraviny pro bezdomovce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VS 1678

2. Sociální fond má účet č. 2500653381 / 2010 (VS 1680). Více o jeho využití zde.


3. Fond dostavby má účet č.
2600120515 / 2010 (VS 1679). Více o jeho využití zde.

Všechny účty jsou vedeny u Fio banky.

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím neváhejte kdykoliv obrátit na našeho faráře.

_______________

*Salár je dobrovolný příspěvek člena církve; doporučená výše je 5 % celoročních čistých příjmů; doporučený způsob úhrady je měsíční (nebo čtvrtletní) trvalý příkaz z bankovního účtu.

** Jeronýmova jednota je název sbírky, ze které se hradí oprava vybraných kostelů a sborových budov v celé církvi. O rozdělení peněz rozhoduje komise na úrovni evangelické církve.

*** Jedná se o prostředky určené pro obecnou pomoc osobám v rámci našeho kostela.