Dobrovolnictví

Dobrovolnictví2018-11-10T00:42:06+00:00

Naše společenství tvoří mnoho lidí, kteří různým způsobem přispívají k jeho zdárnému „chodu“. Organizovanou skupinou je tzv. sborová diakonie. Skupina dobrovolníků, kteří sledují, kdo ve sboru něco potřebuje, a snaží se pomoci nebo pomoc zprostředkovat. Několikrát do roka vaříme polévku nebo připravujeme chleby pro bezdomovce.

Několik členů sboru pravidelně navštěvuje klientky v Domově sociálních služeb Vlašská.

Více informací poskytne farářka Lenka Ridzoňová.