Stránky ústředí Českobratrské církve evangelické (základní informace o církvi, Ústřední církevní kanceláři, aktuality aj.)

Pražský seniorát ČCE

Nezávislý evangelický portál Evangnet (informace o sborech, kazatelích, církevních řádech, aktuální informace, diskuse aj.)

Diakonie ČCE

Katecheze: stránka s materiály pro učitele

Ekumenická rada církví v ČR (spolupráce křesťanských církví, dokumenty, další odkazy)

Další užitečné odkazy

Stránky ústředí Českobratrské církve evangelické (základní informace o církvi, Ústřední církevní kanceláři, aktuality aj.)

Pražský seniorát ČCE

Nezávislý evangelický portál Evangnet (informace o sborech, kazatelích, církevních řádech, aktuální informace, diskuse aj.)

Diakonie ČCE

Katecheze: stránka s materiály pro učitele

Ekumenická rada církví v ČR (spolupráce křesťanských církví, dokumenty, další odkazy)

Další užitečné odkazy