Náš kostel

Náš kostel2018-11-13T19:41:18+00:00

Kostel projektoval významný český architekt Bohumír Kozák.

Byl žákem Josefa Schulze a Jana Kouly na pražské technice. Poté pracoval u slavného architekta Osvalda Polívky a ve stavební firmě Václava Nekvasila.

Je autorem celé řady velmi hodnotných staveb, nejen v Praze, ale po celém Československu. K jeho nejznámějším stavbám patří například palác Avion a pasáží Luxor na pražském Václavském náměstí z poloviny 20. let, dodnes funkční dřevěná klubovna tenisového oddílu LTC v Letenských sadech v Praze-Holešovicích.

Jeho životním dílem je však zřejmě velkoryse budovaný areál Masarykových domovů v Krči — dnes Thomayerova nemocnice, který byl v době vzniku pýchou československé sociální péče.

Kostel projektoval významný český architekt Bohumír Kozák.

Byl žákem Josefa Schulze a Jana Kouly na pražské technice. Poté pracoval u slavného architekta Osvalda Polívky a ve stavební firmě Václava Nekvasila.

Je autorem celé řady velmi hodnotných staveb, nejen v Praze, ale po celém Československu. K jeho nejznámějším stavbám patří například palác Avion a pasáží Luxor na pražském Václavském náměstí z poloviny 20. let, dodnes funkční dřevěná klubovna tenisového oddílu LTC v Letenských sadech v Praze-Holešovicích.

Jeho životním dílem je však zřejmě velkoryse budovaný areál Masarykových domovů v Krči — dnes Thomayerova nemocnice, který byl v době vzniku pýchou československé sociální péče.

Bohumír Kozák byl evangelík a zároveň i aktivní člen střešovického sboru.

Vedle střešovického svatostánku postavil i řadu dalších bohoslužebných staveb, například kostely v Praze-Libni či Čáslavi nebo budovu ústředí evangelické církve v pražské Jungmannově ulici.

Sřešovický kostel patří k jeho nejvýraznějším sakrálním stavbám. Je to moderní konstruktivistická variace na starokřesťanskou baziliku (řada horních oken, sloupy naznačující postranní chrámové lodě, trámový a zlacený strop, modrá mozaika v apsidě) s náznakem toleranční modlitebny (připomínající tvarem stodolu).

Pro tyto kvality stavby, její umístění a význam celkového díla Dr. Kozáka je dnes kostel moderní stavební památkou a chráněným objektem.

Bohumír Kozák byl evangelík a zároveň i aktivní člen střešovického sboru.

Vedle střešovického svatostánku postavil i řadu dalších bohoslužebných staveb, například kostely v Praze-Libni či Čáslavi nebo budovu ústředí evangelické církve v pražské Jungmannově ulici.

Sřešovický kostel patří k jeho nejvýraznějším sakrálním stavbám. Je to moderní konstruktivistická variace na starokřesťanskou baziliku (řada horních oken, sloupy naznačující postranní chrámové lodě, trámový a zlacený strop, modrá mozaika v apsidě) s náznakem toleranční modlitebny (připomínající tvarem stodolu).

Pro tyto kvality stavby, její umístění a význam celkového díla Dr. Kozáka je dnes kostel moderní stavební památkou a chráněným objektem.

Fotografie střešovického kostela