Kostel projektoval významný český architekt Bohumír Kozák, žák Josefa Schulze a Jana Kouly na pražské technice. Pracoval u slavného architekta Osvalda Polívky a ve stavební firmě Václava Nekvasila.

Bohumír Kozák je autor celé řady velmi hodnotných staveb nejen v Praze, ale po celém bývalém Československu. K jeho nejznámějším stavbám patří například palác Avion a pasáž Luxor na pražském Václavském náměstí z poloviny 20. let nebo dodnes funkční dřevěná klubovna tenisového oddílu LTC v Letenských sadech v Praze-Holešovicích.

Jeho životní dílo je však zřejmě velkoryse budovaný areál Masarykových domovů v Krči, dnes Thomayerova nemocnice, který se stal v době vzniku pýchou československé sociální péče.

Kostel projektoval významný český architekt Bohumír Kozák, žák Josefa Schulze a Jana Kouly na pražské technice. Pracoval u slavného architekta Osvalda Polívky a ve stavební firmě Václava Nekvasila.

Bohumír Kozák je autor celé řady velmi hodnotných staveb nejen v Praze, ale po celém bývalém Československu. K jeho nejznámějším stavbám patří například palác Avion a pasáž Luxor na pražském Václavském náměstí z poloviny 20. let nebo dodnes funkční dřevěná klubovna tenisového oddílu LTC v Letenských sadech v Praze-Holešovicích.

Jeho životní dílo je však zřejmě velkoryse budovaný areál Masarykových domovů v Krči, dnes Thomayerova nemocnice, který byl v době vzniku pýchou československé sociální péče.

Bohumír Kozák byl evangelík a zároveň aktivní člen střešovického sboru.

Vedle střešovického kostela postavil i řadu dalších bohoslužebných staveb, například kostely v Praze-Libni či Čáslavi nebo budovu ústředí evangelické církve v pražské Jungmannově ulici.

Sřešovický kostel však patří k jeho nejvýraznějším sakrálním stavbám. Je to moderní konstruktivistická variace na starokřesťanskou baziliku (řada horních oken, sloupy naznačující postranní chrámové lodě, trámový a zlacený strop, modrá mozaika v apsidě) s náznakem toleranční modlitebny (připomínající tvarem stodolu).

Pro tyto kvality stavby, její umístění a význam celkového díla Dr. Kozáka je dnes kostel moderní stavební památka a chráněný objekt.

Bohumír Kozák byl evangelík a zároveň i aktivní člen střešovického sboru.

Vedle střešovického svatostánku postavil i řadu dalších bohoslužebných staveb, například kostely v Praze-Libni či Čáslavi nebo budovu ústředí evangelické církve v pražské Jungmannově ulici.

Sřešovický kostel patří k jeho nejvýraznějším sakrálním stavbám. Je to moderní konstruktivistická variace na starokřesťanskou baziliku (řada horních oken, sloupy naznačující postranní chrámové lodě, trámový a zlacený strop, modrá mozaika v apsidě) s náznakem toleranční modlitebny (připomínající tvarem stodolu).

Pro tyto kvality stavby, její umístění a význam celkového díla Dr. Kozáka je dnes kostel moderní stavební památka a chráněný objekt.

Fotografie střešovického kostela

2019-02-10T16:05:17+01:00

Exteriéry a interiéry střešovického kostela, jenž je moderní stavební památkou a chráněným objektem