Lidé

Lidé2018-11-13T19:41:14+00:00

PAVEL POKORNÝ

farář

pavel.pokorny@evangnet.cz

Studium teologie:
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, Praha (1979 – 1985)
Sprachenkonvikt, Berlin, NDR (1983 – 1984)
Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin, USA (1999 – 2000)

Farář v Trutnově 1985 – 1999 (v tom základní vojenská služba 1985 – 1987); ve Střešovicích od roku 1999 (resp. 2000).

Nemocniční kaplan v FN Motol 2005 – 2012; v mobilním hospici Cesta domů 2012 – 2017;

Ženat, 4 děti.

PAVEL POKORNÝ

farář

pavel.pokorny@evangnet.cz

Studium teologie:
Komenského evangelická bohoslovecká fakulta, Praha (1979 – 1985)
Sprachenkonvikt, Berlin, NDR (1983 – 1984)
Austin Presbyterian Theological Seminary, Austin, USA (1999 – 2000)

Farář v Trutnově 1985 – 1999 (v tom základní vojenská služba 1985 – 1987); ve Střešovicích od roku 1999 (resp. 2000).

Nemocniční kaplan v FN Motol 2005 – 2012; v mobilním hospici Cesta domů 2012 – 2017;

Ženat, 4 děti.

LENKA RIDZOŇOVÁ

farářka

lenka.ridzonova@email.cz

Vystudovala medicínu a evangelickou theologii, žila v komunitě Archa s mentálně postiženými lidmi.

Ve sboru v Praze Střešovicích je farářkou od roku 2009. Je členkou redakční rady Českého bratra, spolupracuje na přípravě katechetických příruček pro nedělní školu. Je spoluautorkou několika knížek, většinou pro děti.

Od dětství žije v Praze, s manželem Petrem mají tři velké děti.

LENKA RIDZOŇOVÁ

farářka

lenka.ridzonova@email.cz

Vystudovala medicínu a evangelickou theologii, žila v komunitě Archa s mentálně postiženými lidmi.

Ve sboru v Praze Střešovicích je farářkou od roku 2009. Je členkou redakční rady Českého bratra, spolupracuje na přípravě katechetických příruček pro nedělní školu. Je spoluautorkou několika knížek, většinou pro děti.

Od dětství žije v Praze, s manželem Petrem mají tři velké děti.

JIŘÍ SCHNEIDER

sbormistr a varhaník

vitujirka@gmail.com

Narodil se v roce 1963, vystudoval geodézii a kartografii a dálkově religionistiku.

Pracoval jako zeměměřič, v roce 1990 vstoupil do veřejného života, byl poslancem, pracoval v české diplomacii i v nevládních organizacích. Od roku 2016 je ředitelem Aspen Institute Central Europe. V roce 2015 byl zvolen členem synodní rady ČCE.

Od mládí se věnuje církevní hudbě, v 80. letech byl členem folkové skupiny Ejhle. Je absolventem Semináře církevní hudby Evangelické akademie

JIŘÍ SCHNEIDER

sbormistr a varhaník

vitujirka@gmail.com

Narodil se v roce 1963, vystudoval geodézii a kartografii a dálkově religionistiku.

Pracoval jako zeměměřič, v roce 1990 vstoupil do veřejného života, byl poslancem, pracoval v české diplomacii i v nevládních organizacích. Od roku 2016 je ředitelem Aspen Institute Central Europe. V roce 2015 byl zvolen členem synodní rady ČCE.

Od mládí se věnuje církevní hudbě, v 80. letech byl členem folkové skupiny Ejhle. Je absolventem Semináře církevní hudby Evangelické akademie