STARŠOVSTVO

správní orgán sboru

cce-stresovice@volny.cz

602 336 315 (kurátorka)

Alena Gottwaldová 
kurátorka
předsedkyně staršovstva

Jaromír Plíšek
Jiří Schneider
Ondřej Roskovec
Tomáš Fendrych
Ráchel Ridzoňová
Monika Žárská
Anna Fendrychová
Kristína Stránská Karasová
Petr Posolda
Pavel Keprta 
Petr Ryšavý
Vladimír Urbánek
Ada Vondrášková 

Dalibor Antalík

administrátor

antalik@kostelusalvatora.cz

731 733 577

Br. farář Dalibor Antalík získal bohoslovecké vzdělání na teologických fakultách v Praze, v Lausanne a v Ženevě. V církevní službě začínal nejprve jako výpomocný kazatel, později jako vikář na Farním sboru v Novém Městě pod Smrkem v Libereckém seniorátu a v Bukovce v Chrudimském seniorátu. Roční vikariát absolvoval v seniorátu Pražském, a to u br. faráře Tomáše Trusiny v Benešově. V říjnu 2016 se stal kazatelem sboru U Salvátora. Kromě služby v ČCE br. farář Antalík zároveň pracuje jako vysokoškolský pedagog: Přednáší na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, kde se věnuje náboženstvím starověkého Předního východu.

JIŘÍ SCHNEIDER

sbormistr a varhaník

vitujirka@gmail.com

Narodil se v roce 1963, vystudoval geodezii a kartografii, dálkově religionistiku.

Pracoval jako zeměměřič, v roce 1990 vstoupil do veřejného života, byl poslanec, pracoval v české diplomacii i v nevládních organizacích. Od roku 2016 je ředitel Aspen Institute Central Europe. V roce 2015 byl zvolen členem synodní rady ČCE.

Od mládí se věnuje církevní hudbě, v 80. letech byl člen folkové skupiny Ejhle. Je absolvent Semináře církevní hudby Evangelické akademie

zástupci sboru na konventu

Členové: Pavel Keprta, Monika Žárská 

Náhradníci: Jiří Schneider, Petr Ryšavý