Kdo jsme / Naše poslání

Kdo jsme / Naše poslání2018-11-18T16:54:50+00:00

Jsme křesťané, evangelíci. Naše poslání vystihuje Ježíš:

„Miluj Pána Boha a miluj bližního jako sebe samého.“

A k tomu připojuje mistr Jan Hus:

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí…“

A myslíme, že láska a pravda jsou dobré nejen pro nás, ale pro celou lidskou společnost i pro němé stvoření.

Jsme křesťané, evangelíci. Naše poslání vystihuje Ježíš:

„Miluj Pána Boha a miluj bližního jako sebe samého.“

A k tomu připojuje Mistr Jan Hus:

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí…“

A myslíme, že láska a pravda jsou dobré nejen pro nás, ale pro celou lidskou společnost i pro němé stvoření.