Jsme křesťané, evangelíci. Naše poslání vystihuje Ježíš:

„Miluj Pána Boha a miluj bližního jako sebe samého.“

A k tomu připojuje mistr Jan Hus:

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí…“

A myslíme, že láska a pravda jsou dobré nejen pro nás, ale pro celou lidskou společnost i pro němé stvoření.

Více informací o nás

Jsme křesťané, evangelíci. Naše poslání vystihuje Ježíš:

„Miluj Pána Boha a miluj bližního jako sebe samého.“

A k tomu připojuje mistr Jan Hus:

„Hledej pravdu, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdu až do smrti: neboť pravda tě vysvobodí…“

A myslíme, že láska a pravda jsou dobré nejen pro nás, ale pro celou lidskou společnost i pro němé stvoření.