Co děláme

Co děláme2018-09-21T10:07:25+00:00

Nasloucháme evangeliu, hledáme společně jeho smysl, čerpáme z něj inspiraci pro každodenní život, pro vztahy k lidem a ke světu

Scházíme se k nedělním a svátečním bohoslužbám

Tvoříme společenství všech generací. Hosté a příchozí jsou vítáni

V týdnu se schází rodiče s malými dětmi, školní děti, mládež, senioři, pěvecký sbor

Pořádáme dětské tábory, putovní tábory pro mládež a rodinné víkendy

Navštěvujeme osamělé a nemocné, spolupracujeme se sociálním ústavem ve Vlašské ulici, podporujeme kaplanské služby ve vězení a v nemocnicích, organizujeme benefiční koncerty a sbírky na charitativní činnost

Nasloucháme evangeliu, hledáme společně jeho smysl, čerpáme z něj inspiraci pro každodenní život, pro vztahy k lidem a ke světu

Scházíme se k nedělním a svátečním bohoslužbám

Tvoříme společenství všech generací. Hosté a příchozí jsou vítáni

V týdnu se schází rodiče s malými dětmi, školní děti, mládež, senioři, pěvecký sbor

Pořádáme dětské tábory, putovní tábory pro mládež a rodinné víkendy

Navštěvujeme osamělé a nemocné, spolupracujeme se sociálním ústavem ve Vlašské ulici, podporujeme kaplanské služby ve vězení a v nemocnicích, organizujeme benefiční koncerty a sbírky na charitativní činnost