Nasloucháme evangeliu, hledáme společně jeho smysl, čerpáme z něj inspiraci pro každodenní život, pro vztah k lidem a ke světu.

Scházíme se k nedělním a svátečním bohoslužbám (Zobrazit v kalendáři).

Tvoříme společenství všech generací. Hosté a příchozí jsou vítáni.

V týdnu se scházejí rodiče s malými dětmi, školní děti, mládež, senioři, pěvecký sbor (Zobrazit všechny tyto akce v kalendáři).

Pořádáme dětské tábory, putovní tábory pro mládež a rodinné víkendy.

Navštěvujeme osamělé a nemocné, spolupracujeme se sociálním ústavem ve Vlašské ulici, podporujeme kaplanské služby ve vězení a v nemocnicích, organizujeme benefiční koncerty a sbírky na charitativní činnost (Více informací o našich charitativních akcích).

Nasloucháme evangeliu, hledáme společně jeho smysl, čerpáme z něj inspiraci pro každodenní život, pro vztahy k lidem a ke světu.

Scházíme se k nedělním a svátečním bohoslužbám.

Tvoříme společenství všech generací. Hosté a příchozí jsou vítáni.

V týdnu se schází rodiče s malými dětmi, školní děti, mládež, senioři, pěvecký sbor.

Pořádáme dětské tábory, putovní tábory pro mládež a rodinné víkendy.

Navštěvujeme osamělé a nemocné, spolupracujeme se sociálním ústavem ve Vlašské ulici, podporujeme kaplanské služby ve vězení a v nemocnicích, organizujeme benefiční koncerty a sbírky na charitativní činnost.