Stavba našeho kostela a fary byla dokončena střešovickými evangelíky v roce 1939. Navrhl ji významný architekt a člen střešovického společenství Bohumír Kozák.

Už zanedlouho po dokončení se ovšem ukázala potřeba sborové prostory zvětšit. Architekt Kozák proto už v roce 1946 navrhl dostavbu severního křídla a v průvodním textu sumarizoval tehdejší potřeby takto:

„Bylo by zapotřebí další místnosti pro nedělní školu, konfirmaci, schůze sociální péče, pro mládež a podobně“.

Po nástupu komunismu byla plánům na dostavbu učiněna přítrž. To se ovšem změnilo po roce 1989. Návštěvnost kostela výrazně vzrostla a potřeba dostavby se objevila znovu. V roce 2006 se rozhodnutím sborového shromáždění začalo s přemýšlením o dostavbě a s přípravnými pracemi. Konkrétní požadavky vycházejí z této vize:

Stavba našeho kostela a fary byla dokončena střešovickými evangelíky v roce 1939. Navrhl ji významný architekt a člen střešovického společenství Bohumír Kozák.

Už zanedlouho po dokončení se ovšem ukázala potřeba sborové prostory zvětšit. Architekt Kozák proto už v roce 1946 navrhl dostavbu severního křídla a v průvodním textu sumarizoval tehdejší potřeby takto:

„Bylo by zapotřebí další místnosti pro nedělní školu, konfirmaci, schůze sociální péče, pro mládež a podobně“.

Po nástupu komunismu byla plánům na dostavbu učiněna přítrž. To se ovšem změnilo po roce 1989. Návštěvnost kostela výrazně vzrostla a potřeba dostavby se objevila znovu. V roce 2006 se rozhodnutím sborového shromáždění začalo s přemýšlením o dostavbě a s přípravnými pracemi. Konkrétní požadavky vycházejí z této vize:

„Náš sborový život je bohatý, objemný a stále se rozvíjí dál. Pro řadu probíhajících aktivit je v nedostavěném objektu kostela a fary těsno. Máme činnosti, které by bylo možné dělat lépe, užitečněji a ve větším rozsahu. Dostavba by také nabídla prostor pro nové příchozí a pro další aktivity, jak směrem dovnitř, tak i vně sboru.“

Konkrétně by dostavba, navíc k stávajícím prostorům, měla přinést víceúčelový sál, servisní zázemí včetně adekvátní kuchyně, místnost nejen pro děti a mládež (klubovnu), obytně studio pro hosty fary a sboru a navýšení kancelářských prostor.

V současnosti je zpracováno několik alternativních ideových architektonických návrhu, které prozkoumaly různé možnosti naplnění těchto našich potřeb. Členové střešovické evangelické komunity pověřili staršovstvo, tedy volený správní orgán, dalšími kroky, které realizuje komise dostavby. Tyto by měly vést až k rozhodnutí sboru zda dostavbu skutečně realizovat či nikoli.

„Náš sborový život je bohatý, objemný a stále se rozvíjí dál. Pro řadu probíhajících aktivit je v nedostavěném objektu kostela a fary těsno. Máme činnosti, které by bylo možné dělat lépe, užitečněji a ve větším rozsahu. Dostavba by také nabídla prostor pro nové příchozí a pro další aktivity, jak směrem dovnitř, tak i vně sboru.“

Konkrétně by dostavba, navíc k stávajícím prostorům, měla přinést víceúčelový sál, servisní zázemí včetně adekvátní kuchyně, místnost nejen pro děti a mládež (klubovnu), obytně studio pro hosty fary a sboru a navýšení kancelářských prostor.

V současnosti je zpracováno několik alternativních ideových architektonických návrhu, které prozkoumaly různé možnosti naplnění těchto našich potřeb. Členové střešovické evangelické komunity pověřili staršovstvo, tedy volený správní orgán, dalšími kroky, které realizuje komise dostavby. Tyto by měly vést až k rozhodnutí sboru zda dostavbu skutečně realizovat či nikoli.

Vizualizace plánů dostavby

2019-02-10T16:01:11+02:00

Architektonické návrhy projektu dostavby kostela ve Střešovicích