18. 11. 2020

Vážené staršovstvo

V minulých dvou týdnech jsme poslali části členů sboru mailem nebo předali osobně dopis, jehož cílem bylo zjistit, jaké postoje zaujímají k dění v našem společenství, jeho budoucnosti a také k současnému faráři Pavlu Pokornému. Email jste všichni dostali, nepřikládáme ho.

Pokusili jsme se oslovit ty, kteří do střešovického kostela pravidelně chodí, kteří k němu cítí silnou vazbu, nebo sledují kázání na internetu (online nebo v písemné formě). Neoslovovali jsme „papírové“ členy, ostatně na ně ani nemáme kontakty. Maily jsme rozeslali a dopisy roznesli zhruba 130 adresátům, necelých deset se nám jich vrátilo zpět jako nedoručitelné. Odpověděli nám lidé nejrůznějšího věku, zdrcující většinou členové sboru, zcela výjimečně ti (2), kteří sice nejsou oficiálně členy, ale do kostela k nám chodí a záleží jim na osudu našeho společenství.

Neodpověděli nám mimo jiné starší, kteří podle našich informací prosadili hledání nového faráře bez debaty ve sboru. Je to jejich právo a zároveň postoj. Pokud jde o tuto skupinu starších, dopadla naše iniciativa velmi podobně jako debata v kostele 13. září, dozvěděli jsme se velmi málo.

Naše otázky (jistě nedokonalé, neúplné) měly jasný cíl: poznat postoje aktivních členů sboru. Vědět, jak se dívají na to, že staršovstvo přistoupilo k tak zásadnímu kroku, jako je hledání nového faráře, aniž by o něm dostatečně informovalo sbor a aniž by se sborem tento krok konzultovalo. Neinformování sboru, neuspořádání debat o budoucích letech, považujeme za nedostatek. Touto cestou se pokoušíme sestrám a bratřím ve staršovstvu zprostředkovat postoje lidí, kterým na střešovickém sboru záleží.

V žádném případě není naším záměrem sbor rozvracet. Radost máme z toho, že rozvrácený zjevně není (viz výsledky tázání). Svou iniciativou jsme nikoho k ničemu nenutili, šlo o písemnou nabídku, jež byla masivně využita a mnohými s povděkem přivítána. Část obeslaných s námi komunikovala jinak než prostřednictvím odpovědí na dvě položené otázky. S nimi jsme si psali, telefonovali a vyjasňovali jsme si navzájem své postoje. Z této korespondence a rozhovorů vyplynul mimo jiné fakt, že členové sboru postrádají základní informace o volbě. Kupříkladu nevědí, kdo může kandidovat a jaký mechanismus při volbě platí (farář sám nemůže kandidovat, sboru ho musí nabídnout staršovstvo).

V mailové korespondenci se ojediněle objevily tvrdě kritické postoje k našemu dopisu. Jedna starší ho označila za „antichartu“, další členka sboru napsala, že je „nedemokratický“ a „manipulativní“. Mrzí nás to, nechceme nikým manipulovat, nikoho nijak k odpovědím nenutíme, nedisponujeme ve sboru žádnou „mocí“. Jde nám prostě a pouze o to, aby starší sbor informovali a aby se ptali na postoje lidí, kteří chodí do kostela a které zastupují.

Nezpochybňujeme mandát starších, i když jejich volební období skončilo letos v březnu. Chápeme, že kvůli covidu-19 nebylo možné uspořádat volbu nového staršovstva.

Naši iniciativu nabízíme jako krok, který by mohl vést ke smíření mezi staršími (tam panuje rozkol, ve sboru zdaleka tolik ne). Presbyterům zjevně chyběly informace o postojích lidí, kteří náš kostel a sbor potřebují.

Zároveň nám – a nezapíráme to – šlo i o vyjádření podpory stávajícímu faráři, který se, dost možná, mohl po hlasování starších o hledání nového faráře (8:5) v březnu 2020 a po dalších krocích části starších začít cítit nechtěný či dokonce „nepovolaný“.

Zde tedy nabízíme výsledek našeho tázání. Odpovědělo nám dosud celkem 100 sester a bratří. Podporu Pavlu Pokornému a přání, aby starší nezahajovali hledání nového faráře, ale nejprve se sborem o jeho budoucnosti veřejně debatovali, vyslovilo 96 sester a bratří. Přání, aby starší už nyní hledali nového faráře, vyslovili 4 odpovídající. Všech těchto odpovědí si velmi ceníme. L

idé měli možnost ke své odpovědi připojit poznámku. V příloze najdete znění těchto poznámek, avšak bez jmen. Jména a adresy nemůžeme zaslat, brání nám v tom stávající legislativa. Tabulku s odpověďmi jsme ukázali kurátorovi sboru, doufáme tedy, že nebude zpochybňována.

Přejeme starším a kurátorovi, aby se získanými informacemi naložili ku prospěchu celého našeho společenství včetně stávajícího staršovstva.

Věra, Vladimír, Martin

Věra Váchová mail: veravachova@volny.cz

Vladimír Urbánek mail: urbanek@flu.cas.cz

Martin Fendrych mail: martin.fendrych@aktualne.cz