Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. (Ž 91,9–11)

 


 

 

 


Setkání mládeže

Na setkání mládeže chodívají mladí lidé od 15 let, zpravidla po konfirmaci. Ta ovšem není podmínkou – schůzky mládeže jsou stejně otevřené jako ostatní shromáždění. Mládež si připravuje programy sama, většinou se týká témat víry, kultury, společnosti. Farář se schůzek účastní jako odborný konzultant a pastor. Mládež také zpívá a podniká různé herní a umělecké činnosti. Schází se v úterý od 19:00 a jednou měsíčně i v pátek (podrobnosti se dozvíte ve  Sborovém zpravodaji). Přes prázdniny schůzky neprobíhají. Mládež se však v té době účastní sborového letního tábora v roli vedoucích, jezdí na různé celocírkevní kurzy a pobyty.

Aktuálně

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM