Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

Sborová knihovna

AUTOR TITUL SIGNATURA IMPRESUM SPOLUAUTOR SPOLUAUTOR Téma
             
Souček J.B. Utrpení Páně podle evangelií 1 Kalich 1983      
Theissen Gerd Galilejský 2 Kalich - Mlýn 1996      
  Spisy apoštolských otců 3 Kalich 1986      
Heller Jan Starověká náboženství 4 Kalich 1978     religionistika
Filipi Pavel Hostina chudých 5 Kalich 1991     Večeře Páně
Šoltész Štěpán Dějiny křesťanské církve 6 Kalich 1952      
Hrejsa Ferdinand Dějiny křesťanství v Československu - 1, 6 svazků 7 HČEFB Praha 1947-50     Dějiny církevní
Hrejsa Ferdinand Dějiny křesťanství v Československu - 2, 6 svazků 8        
Hrejsa Ferdinand Dějiny křesťanství v Československu - 3, 6 svazků 9        
Hrejsa Ferdinand Dějiny křesťanství v Československu - 4, 6 svazků 10        
Hrejsa Ferdinand Dějiny křesťanství v Československu - 5, 6 svazků 11        
Hrejsa Ferdinand Dějiny křesťanství v Československu - 6, 6 svazků 12        
Muller J.T. Dějiny Jednoty bratrské 13 Praha 1923      
Bartoš F.M. Čechy v době Husově 14 Laichter 1947     Hus
Žilka František Ježíš Kristus 15 Kalich 1942      
Bornkamm Günther Ježíš Nazaretský 16 Kalich 1975   Bašus B.B.(př.) Ježíš - NZ
Kozák J.B. Ježíš ve víře a skepsi 17 Praha 1929      
  Utrpení Ježíšovo - úděl člověka 18 Butzon&Bercker 1995      
Souček J.B. Utrpení Páně podle evangelií 19 Kalich 1951      
Souček J.B. Theologie apoštola Pavla 20 Kalich 1976      
Barth Karl Protestantská teologie v XIX. století - 1 sv. 21 Kalich 1985      
Komenský Jan Amos Kšaft umírající matky Jednoty bratrské 22 Kober 1930      
Komenský Jan Amos Prastaré obecně křesťanské náboženství 23 Kalich 1951     katechismus
Komenský Jan Amos Informatorium školy mateřské 24 SPN Praha 1964      
Komenský Jan Amos Labyrint světa a ráj srdce 25 Odeon 1970      
Komenský Jan Amos Historie o těžkých protivenstvích církve české 26 Praha 1952   Bartoš F.M. - úvod  
Molnár Amedeo Bratr Lukáš bohoslovec Jednoty 27 Praha 1948      
Smetánka Bohumil Poutník 28 Brno 1948      
  Od reformace k zítřku 29 Kalich 1956      
Císařová - Kolářová Anna Posluchačky  v kapli Betlémské 30 Kalich 1947     Dějiny české
Císařová - Kolářová Anna Žena v Jednotě bratrské 31 Kalich 1942     Dějiny české
Mánek Jindřich Dům na skále 32 Blahoslav 1967      
Miřejovský Jan Víra bez důkazů 33 Kalich 1991      
Gillieron Bernard Církev právě zrozená 34 Mlýn 1996      
Cuvillier Elian Apokalypsa byla zítra 35 Mlýn 1999      
Lochmann J.M. Desatero 36 Kalich 1994      
Hájek Miloslav Vím komu jsem uvěřil 37 Kalich 1986     bibl. a věr.výklady
Žilka František Podobenství Ježíšova 38 Kalich 1930      
Pokorný Petr Literární a teologický úvod do Nového Zákona 39 Vyšehrad 1993      
Hájek Miloslav Evangelium podle Matouše, část 1. 40 Kalich 1995      
  Hovory s biblí 41 Kalich 1991      
Luther Martin O dobrých skutcích 42 Kalich 1987      
Schutte Heinz Ekumenický katechismus I. 43 Vyšehrad 1999      
Allen Diogenes Filosofie jako brána k teologii 44 Mlýn 1999      
  V Kristu ani muž ani žena 45 Kalich 1984      
Souček J.B. Víra a svět 46 Laichter 1948      
  Slovem obnovená 47 Kalich 1977      
Hromádka J.L. Církev v proměnách času (Sborník) 48 Kalich 1969 Dobiáš F.M. Čapek Vl. Církev českobratrská
Bič Miloš Stopami dávných věků 49 Vyšehrad 1979      
Bič Miloš, Pokorný Petr Co nevíš o Bibli 50 ČBS Praha 1998      
  Cesta Božího lidu - SZ 51 Kalich 1991      
  Cesta Božího lidu - NZ 52 Kalich 1993      
Volkmann Alois Ptám se svých slov 53 Luxpress Praha      
Volkmann Alois Znovuzrození 54 Praha 1982      
Smolík Josef, Štěpán Jan T.G.Masaryk ve třech stoletích 55 Brno 2001      
  Starý Zákon - Apokryfy, překlad s výkladem 56 Kalich 1985      
Janáček Josef Valdštejn a jeho doba 57 Svoboda 1978      
Chvojková Helena  Život je příležitost k lásce 58 Praha 1965      
Filipi Pavel Kdo slyší můj nářek? 59 Mlýn 1997      
Gillieron Bernard Církev právě zrozená 60 Mlýn 1996      
Bartoš F.M. Co víme o Husovi nového 61 Praha 1946     Hus
Šoltész Štěpán Kristus a rodina 62 Kalich 1967      
Gunnarsson Gunnar Advent 63 Kalich 1938      
Dostojevskij F.M. Hošík u Ježíškova stromečku/Stoletá/Mužík Marej… 64 Praha 1911      
Noha Jan Milostná větvení 65 Praha 1944      
Merrel Jan Setkání s Ježíšem 66 ČKCH Praha 1990      
Poláček Karel  Okresní město 67 Praha 1953      
Hofmeister Adolf Lety proti slunci 68 Praha 1959      
Palacký František Dějiny národu českého II. 69 Praha 1921      
Spalová Olga  Sága rodu Budilova 70 Odeon 1981      
Trencsényi - Waldapfel Imre Mytologie 71 Odeon 1967      
Boháč Ladislav  Tisíc a jeden život  72 Odeon 1981      
Nepil František Dobré a ještě lepší jitro 73 Novinář 1983      
Nezval Vítězslav Básně noci 74 Praha 1948      
Kaufmannová Sue Deník americké manželky 75 Odeon 1982      
Glazarová Jarmila  Vlčí jáma 76 Praha 1948      
Hurník Ilja Kapitolské husy 77 Melantrich 1969      
Melville Herman Bílá velryba 78 Praha 1947      
Graham Billy Jak se znovu narodit 79 Praha 1988      
Deyl Rudolf Kluk z Františku 80 Praha 1973      
Poche Emanuel, Janáček Josef Prahou krok za krokem 81 Orbis 1963      
Leacock Stephen Literární poklesky 82 Kapka 1971      
Šrámek Fráňa Listy z léta 83 Hr. Králové 1966      
  Slovácké pěsničky III. 84 Melantrich 1949      
  Slovácké pěsničky IV. 85 Orbis 1950      
  Slovácké pěsničky V. 86 Orbis 1950      
  Slovácké pěsničky VI. 87 Orbis 1951      
Bass Eduard Cirkus Humberto 88 Praha 1957      
Baar Jindřich Šimon Hanče pro kravičku 89 Vyšehrad 1978      
Baar Jindřich Šimon Hanče pro kravičku 90 Vyšehrad 1978      
Pilka Jiří  Sonáta o hudbě 91 Odeon 1972      
Andersen Hans Christian Flétnové hodiny  92 Praha 1969      
Neff Vladimír  Srpnovští páni 93 Praha 1967      
Thurber James Filosof & ústřice 94 Odeon 1979      
Kratochvíl Miloš V. Dobrá kočka, která nemlsá 95 Odeon 1976      
Kožík František Město šťastných lásek 96 Praha 1974      
Jirásek Alois Proti všem 97 Brno 1951      
Kožík František Třetí noc 98 Č. Budějovice 1967      
Josef Lada Sto veselých kreseb 99 Odeon 1970      
Suchý Ondřej, Dudek Oldřich Ljuba jako vystřižená 100 Melantrich 1986      
Kajdoš Václav Kovem a ohněm  101 Praha 1974      
Pagnol Marcel Živá voda 102 Odeon 1981      
Pludek Alexej Faraónův písař 103 Odeon 1978      
Nasková Růžena  Jak šel život 104 Praha 1965      
Bělohradská Hana Bez krásy, bez límce 105 Praha 1962      
  Thespidova kára Jana Pivce 106 Odeon 1985      
Lysebeth André Van Jóga 107 Olympia 1972      
  Český zpěvník 108 Praha 1949      
Toman Josef  Sokrates 109 Praha 1977      
Neff Vladimír  Lidé v tógách 110 Praha 1970      
Bartoš František Smetana ve vzpomínkách a dopisech 111 Praha 1939      
Stehlík Ladislav Slunce v olivách  112 Praha 1972      
Bradford Roark Černošský Pán Bůh a páni Izraeliti, Starej Zákon a Proroci 113 Praha 1957      
  Svatý Benedikt 114 Praha 1992      
Stehlík Ladislav Země zamyšlená II. 115 Praha 1959      
Steinbach Karel Svědek téměř stoletý 116 SPN 1990      
Kaslová Emilie Mlčenlivé zrání 117 Praha 1944      
Seifert Jaroslav Maminka 118 Praha 1955      
Stehlík Ladislav Země zamyšlená I. 119 Praha 1959      
Renaultová Mary Král musí zemřít, Býk přichází z moře 120 Odeon 1974      
Pujmanová Marie Lidé na křižovatce 121 Praha 1954      
Mahešvaránánda Jóga v denním životě 122 Brno 1987      
Dumas Alexandre ml. Dáma s kaméliemi 123 Odeon 1974      
Bosco Teresio Don Bosco 124 Portál 1993      
Thackeray W.M. Paměti Barry-Lyndona 125 Praha 1952      
Konrád Karel Rozchod! 126 Praha 1950      
Ivanov Miroslav  Záhada Rukopisu Královédvorského 127 Praha 1970      
Bass Eduard Lidé z maringotek 128 Brno 1942      
Hemingway Ernest Stařec a moře 129 Praha 1957      
Klenková Hana Regina Lorencová 130 Praha 1947      
  Veselé kresby Josefa Lady 131 Praha 1949      
Feuchtwanger Lion Lišky na vinici 132 Praha 1956      
Feuchtwanger Lion Židovka z Toleda 133 Praha 1965      
Winter Zikmund Mistr Kampanus 134 Praha 1937      
Kastner Erich Příběhy z dětství i z dospělosti 135 Odeon 1979      
Dolman D.H. Modlitebný život věřících 136 Praha 1971      
Fajfrová Ruth Steward Dopisy od Ruth 137 Praha 1993      
Sadílek Josef Ranní koncert 138 Praha 1978      
Kalfus Radim Velký doktor 139 Brno 1988      
Stehlík Ladislav Země zamyšlená III. 140 Praha 1970      
Selimovič Meša Derviš a smrt 141 Odeon 1969      
Chloupek Jan  Knížka o češtině 142 Odeon 1974      
Hansonovi Lawrence a Elisabeth Urozený divoch 143 Praha 1959      
Čapek Karel Krakatit 144 Praha 1972      
  141 soudniček 145 Odeon 1968      
Mann Thomas Zpověď hochštaplera Felixe Krulla 146 Praha 1958      
Holub Mirosla Tři kroky po zemi 147 Praha 1965      
Schrader Herbert L. Osmý den stvoření 148 Odeon 1967      
John Jaromír Výbušný zlotvor 149 Odeon 1983      
Žák Jaroslav  Vydržte až do finiše 150 Praha 1946      
  Jan Werich ……tiletý 151 Praha 1965      
  Hovory s biblí 152 Kalich 1991      
Otter Jiří Dopisy andělům, Odměny vítězům 153 Kalich 1993      
Otter Jiří Dopisy andělům, Odměny vítězům 154 Kalich 1993      
  Konkordance k Evangelickému zpěvníku 155 Kalich 1990      
  Konkordance k Evangelickému zpěvníku 156 Kalich 1990      
Miřejovský Jan Víra bez důkazů 157 Kalich 1991      
Miřejovský Jan Víra bez důkazů 158 Kalich 1991      
Miřejovský Jan Víra bez důkazů 159 Kalich 1991      
Šoltész Štěpán Kristus a rodina 160 Kalich 1990      
Šoltész Štěpán Kristus a rodina 161 Kalich 1990      
Molnár Amedeo Valdenští 162 Kalich 1991      
  Rozdělující zeď je zbořena (K porozumění mezi Čechy a Němci) 163 Středokluky 1999      
Chelčický Petr Ze sítě víry 164 Praha 1990      
Barth Karl Stručný výklad listu Římanům 165 Kalich 1989      
Barth Karl Uvedení do evangelické teologie. Cesta Karla Bartha. 166 Kalich 1988   Brož Luděk Dogmatika a životopi
Barth Karl Uvedení do evangelické teologie. Cesta Karla Bartha. 167 Kalich 1988      
  Rozdělující zeď je zbořena (K porozumění mezi Čechy a Němci) 168 Středokluky 1999      
De Boer Theo Bůh filosofů a Bůh Pascalův 169 EMAN 2003      
De Boer Theo Bůh filosofů a Bůh Pascalův 170 EMAN 2003      
Payne Petr Pazdera Co je ti do nás, Ježíši Nazarateský? 171 EMAN 2002      
Heller Jan Jak orat s čertem Kázání 172 Kalich 2005      
Komárková Božena Ve světe a ne ze světa 173 EMAN 1998      
Komárková Božena Tolerance jako podmínka života 174 EMAN 1999      
Balabán Milan Bojovníci a trpitelé 175 EMAN 1994      
Otter Pavel Církevní politika 1949 176 EMAN 1992      
Komárková Božena Human Rights and the Rise of the Secular Age 177 EMAN 2003      
Frinta Antonín  Kde je co v Bibli? Abecední klíč pro čtenáře Písma 178 Kalich 1992      
Bašus Bedřich B. Kniha Přísloví Pět svátečních svitků Revize kralického znění 179 Kalich 1984 Pípal Blahoslav    
Bašus Bedřich B. Kniha Přísloví Pět svátečních svitků Revize kralického znění 180 Kalich 1984 Pípal Blahoslav    
Otter Jiří Dopisy andělům, Odměny vítězům 181 Kalich 1993      
Šimek Josef B. O žalmech, chvalozpěvech a písničkách 182 Praha 1948      
Šimek Josef B. O žalmech, chvalozpěvech a písničkách 183 Praha 1948      
Hromádka J.L. Pravda a život 184 Praha 1969      
Šimsa Jaroslav Vánoční traktát o čtení knih 185 Kalich 1991      
Nováková Julie Čtvrt století nad Komenským 186 Kalich 1990      
Smolík Josef Pastýřská péče 187 Kalich 1991      
Anselm z Canterbury Fides quaerens intellectum 188 Kalich 1990     Proslogion, O pravdě
  Svoboda Kristovy církve v dějinách 189 EMAN 2002      
Novotný David Jan Život a sny 190 Kalich 1991      
Souček J.B. Bláznovství kříže 191 EMAN 1996      
Souček J.B. Bláznovství kříže 192 EMAN 1996      
Souček J.B. Bláznovství kříže 193 EMAN 1996      
Smolík Josef Boží slovo v dějinách 194 Kostnická jednota      
Šiklová Jiřina Deník staré paní 195 Kalich      
Kohák Erazim Hesla mladých svišťů 196 Kalich      
Filipi Pavel Hostina chudých 197 Kalich 1991      
Komenský J. A. Jedno nezbytné 198        
Rejchrt Miloš O něco svobodnější 199 Kalich      
Komárková Božena Čemu nás naučila válka 200 EMAN 1997      
Komárková Božena Tolerance jako podmínka života 201 EMAN 1999      
Komárková Božena O svobodu svědomí 202 EMAN 1998      
Komárková Božena Přátelství mnohých 203 EMAN 1997      
Komárková Božena Lidská práva 204 EMAN 1997      
Komárková Božena Ve světě a ne ze světa 205 EMAN 1998      
Rejchrt Luděk Modlitby šeptem 206 Kalich 2005      
Vlasáková Eliška Jako sen 207 EMAN 2004      
Klíma Ivan Má veselá jitra 208 Praha 1990      
Allen Diogenes Filosofie jako brána k teologii 209 Mlýn 1999      
Fuchs Erik Co dělá naše jednání dobrým? 210 Mlýn 2003      
Baldermann Ingo Úvod do biblické didaktiky 211 Mlýn 2004      
Lohse Bernard Epochy dějin dogmatu 212 Mlýn 2003      
Mrázek Jiří Podobenství v kontextu Matoušova evangelia 213 Mlýn 2003      
Pöhlmann Hans Georg  Kompendium evangelické dogmatiky 214 Mlýn 2002      
  Milost podle Písma a starokřesťanských autorů 215 Mlýn 2004      
Fritzsche Hans-Georg Hauptstücke des christlichen Glaubens 216 Berlin 1979      
Granzotto Gianni Po stopách Kryštofa Kolumba 217 Odeon 1990      
Šimečka Milan Obnovení pořádku 218 Atlantis 1990      
Filipi Pavel Kdo slyší můj nářek? 219 Mlýn 1997      
Gillieron Bernard Církev právě zrozená 220 Mlýn 1996      
Gilliéron Bernard Bible nespadla z nebe 221 Mlýn 1999      
Marguerat Daniel Člověk z Nazaretu 222 Mlýn 2004      
Mrázek Jiří  O kozlech, ovcích a lidech 223 Mlýn 2001      
Pokorný Petr Apoštolské vyznání 224 Mlýn 1999      
Vouga Francois Staveniště (Křesťané ve světě podle dopisu Efezským) 225 Mlýn 2005      
Šimsa Jaroslav Angst und Hoffnung 226 EMAN 2003      
Šimsa Jaroslav Úzkost a naděje 227 EMAN 2003      
Šimsa Jaroslav Úzkost a naděje 228 EMAN 2003      
Hájek Štěpán  Příběhy nových počátků 229 EMAN 2004      
Miskotte Kornelis H. Biblická abeceda 230 EMAN 1996      
Nandrásky Karol Milan Rúfus - poeta sacer 231 Bratislava 2002      
Kejř Václav Svědek výmluvný - výbor z prací ke 100. výročí narození 232 Kalich 1985   Kejř Václav (úvod a sest. Křenek
Kejř Václav Svědek výmluvný - výbor z prací ke 100. výročí narození 233 Kalich 1985      
  Kniha Svornosti 234 Kalich 2006      
Miskotte Kornelis H. Edda a Tóra 235 EMAN 2004      
  Semafor ve stávce 236 SPN 1990      
Šimsa Jan Bitky Jana Šimsy 237 EMAN 2000      
Šimsa Jiří Navzdory 238 EMAN 2005      
Trojan Jakub S. Spravedlnost povznáší národ 239 EMAN 2002      
Hájek Štěpán  Vyjdi, i vyšel 240 EMAN 2005      
Fiala Jan Temno, doba Koniášova 241 EMAN 2001      
Hrubá Olga Lidé kolem Milady Horákové 242 EMAN 1999      
Buber Martin Chasidská vyprávění 243 Kalich 1990      
Mayer Daniel Kapitoly z židovských dějin 244 Praha 1989      
Göserich Gerhard Díky zázrakům jsme živi 245 Kalich 2002      
Bardtke Hans Příběhy ze starověké Palestiny 246 Vyšehrad 1990      
Yoder John Howard Ježíšova politika 247 EMAN 2004      
Souček J.B. Bláznovství kříže 248 EMAN 1996      
Šimsová Milena V šat bílý oděni 249 EMAN 2005      
Fiala Jan Hrozné doby protireformace 250 EMAN 1997      
  Evangelíci o Janu Sarkandrovi 251 EMAN 1995      
  Svoboda Kristovy církve v dějinách 252 EMAN 2002      
Pokorný Petr Perspektiva víry 253 Kalich 1992 Veselý Josef    
Pokorný Petr Perspektiva víry 254 Kalich 1992 Veselý Josef    
Fankhauser G.  Příběhy dosud živé Sv.4 255        
Moscatti Sabatino Staré semitské civilizace 256 Odeon 1969      
Neff Vladimír Sňatky z rozumu 257 Praha 1965      
Neff Vladimír Císařské fialky 258 Praha 1965      
Neff Vladimír Zlá krev 259 Praha 1965      
Neff Vladimír Veselá vdova 260 Praha 1965      
Neff Vladimír Královský vozataj 261 Praha 1965      
Novotná Jarmila Byla jsem šťastná 262 Melantrich 1991      
Červený Jiří Červená sedma 263 Orbis 1959      
Just Vladimír Proměny malých scén 264 Mladá Fronta 1984      
Evans Allen Roy Sobi táhnou… 265 Praha 1948      
Mňačko Ladislav Jak chutná moc 266 Praha 1968      
Hawthorne Nathaniel Dům se sedmi štíty 267 Praha 1955      
Špálová Sonja Il divino Boemo 268 Praha 1958      
Chevallier Gabriel Zvonokosy 269 Vyškov 1948      
  Jóga (Od staré Indie k dnešku) 270 Praha 1971      
Faldbakken Knut Bídné roky 271 Svoboda 1981      
Branald Adolf  Zlaté stíny 272 Panorama 1980      
Černík Arnošt Trůny bohů 273 Albatros 1972      
Plicka Karel Procházky Prahou 274 Orbis 1976 Poche Emanuel    
Kubka František Skythský jezdec a jiné novely 275 Praha 1955      
Rosten Leo Pan Kaplan má stále třídu rád 276 Odeon 1987      
Seydewitzová Ruth Kdyby Madona mohla mluvit 277 Vyšehrad 1978      
Werich Jan  Fimfárum 278 Praha 1960      
Štěpán Václav Novák a Suk 279 Praha 1945      
Václav Vratislav z Mitrovic Příhody Václava Vratislava z Mitrovic 280 Praha 1977      
Havlíček Jaroslav Petrolejové lampy 281 Odeon 1983 ;    
Kettner Petr Léky, léčitelství a šarlatáni 282 Praha 1988      
Nepil František Jak se dělá chalupa 283 Praha 1984      
  Bohemia sancta 284 ZVON 1990      
  Kavárna Union Sborník vzpomínek pamětníků 285 Praha 1958      
Hora Josef Šetřte láskou 286 Odeon 1984      
Hurník Ilja Trubači z Jericha 287 Melantrich 1985      
Fabricius Johan  Jeli tudy komedianti, Melodie dálek, Tanec kolem šibenice 288 Odeon 1973      
Volák Josef Vyšla hvězda nad Betlémem 289 Dialog 1969      
Jacobsen Joergen Frantz Barbara 290 Praha 1947      
Kubka František Karlštejnské vigilie 291 Praha 1971      
Čarek Jan Temno v chalupách  292 Praha 1941      
Neff Vladimír Marie a zahradník 293 Praha 1945      
Tomeček Jaromír Vlka živí nohy 294 Praha 1965      
Amis Kingsley Šťastný Jim 295 Praha 1970      
Vailland Roger Pstruh 296 Odeon 1966      
Rolland Romain Dobrý člověk ještě žije 297 Praha 1946      
Pavel Ota Pohádka o Raškovi 298 Olympia 1979      
Čechov Anton Pavlovič O lásce 299 Odeon 1976      
Kopta Josef Zahrada lásky staročeský dekameron 300 Melantrich 1974      
Pagnol Marcel Jak voní tymián 301 Odeon 1975      
Du Maurier Daphne Hospoda Jamajka 302 Odeon 1972      
Poláček Karel Bylo nás pět 303 Praha 1960      
Knob Jan  Kruh viny 304 Liberec 1974      
Beneš K.J. Kouzelný dům 305 Melantrich 1948      
Fabricius Johan  Tajný deník čínské císařovny 306 Odeon 1971      
Nepil František Kněžnin prsten 307 Praha 1990      
Rowlingová J.K. Harry Potter a tajemná komnata 308 Albatros 2000      
Rowlingová J.K. Harry Potter a ohnivý pohár 309 Albatros 2002      
Rowlingová J.K. Harry Potter a Fénixův řád 310 Albatros 2004      
  Začalo to Redutou 311 Orbis 1964      
  Zpěvník ČCE, II. vydání 312 Synodní výbor ČCE 1927      
  Zpěvník ČCE, VI. vydání 313 Synodní výbor ČCE 1940      
Kašpar L. B.  Písně cestou života a Lyra sionská  23.vydání 314 Kalich 1939    Baštecký J.  
Kašpar L. B.  Písně cestou života,  Lyra sionská  20.vydání 315 Auervek, 1927    Baštecký J.  
Kašpar L. B.  Písně cestou života,  Lyra sionská  8.vydání 316 1889    Baštecký J.  
  Harfa, zpěvník duchovních písní Evangelických 317 1915      
Hrubý O. Zvonky, sbírka duchovních písní pro mládež 318 Svaz nedělních škol, 1928   Kašpar  T. B.   
Hrubý O. Zvonky, sbírka duchovních písní pro mládež 319 Svaz nedělních škol, 1928   Kašpar  T. B.   
  Píseň nového života 320 Moltkestrasse 1980      
  Sbírka duchovních písní a chvalozpěvů 321 The Methodist Book Concern, 1908      
  Nový zákon 322 1957      
Říčan R. Dějiny Jednoty bratrské 323 Kalich 1957      
Novák Jan Působení vševědných záměrů J. A. Komenského na jeho zásady paedagogické 324 1899      
Čapek J. B. O kulturních úkolech českého evangelictví 325 1943      
Smolík Josef Bratr Jan Augusta 326 Kalich 1984      
Janovský F. S. Dějiny Tolerančního sboru v Kovánci 327 1945      
  Jednota Bratrská, sborník k 500. Výročí 328 Kalich 1956      
  Za svetlom, Dejiny spásy v Starom zákone 329 1970      
  Terezín, 30 let školy a města, život v ghetu 330 1949      
des Gouttes, Geisendorf Savonarola, rytier Kristov 331 Tranoscius, 1951      
Luther Martin Výber zo spisov 332 Tronoscius, 1983 Michalko Ján, Koštial Rudolf    
Šormová Eva Otče náš 333 1998 Šorm Zdar    
Rejchrt Luděk  Slunce svítí všem 334 Česká Biblická společnost 1994 Miroslav Rada    
Tenney, Merrill C.  O Novém zákoně 335        
Zeman Jan Několik křesťanských traktátů 336 Brno      
Molnár Amedeo Biblické studie 337 Kalich 1982 Smolík Josef, Pokorný Petr, Heller Jan, Horák Ladislav, Filipi Pavel    
Souček J.B. Theologie apoštola Pavla 338 Kalich 1976 Pokorný Petr    
Čapek Vl. Apoštol Pavel 339 SČME, YMCA 1934      
Čapek Vl. Apoštol Pavel 340 SČME, YMCA 1934      
Heller Jan Bůh sestupující 341 Kalich 1994      
  Kniha Jóbova 342 KPP 1968      
  Žalmy, revize kralického znění 343 Kalich Bašus B. B., Pípal Blahoslav    
  Izaiáš, revize kralického znění 344 Kalich Bašus B. B., Pípal Blahoslav    
  Kniha Jóbova, Janovo Evangelium, Epištoly Janovy, revize kralického znění 345 Kalich Bašus B. B., Pípal Blahoslav    
  Dvanáct malých proroků, revize kralického znění 346 Kalich Bašus B. B., Pípal Blahoslav    
  Kniha Přísloví, Pět svátečních svitků, revize kralického znění 347 Kalich Bašus B. B., Pípal Blahoslav    
  Žalmy 348        
  Žalmy, ekumenický překlad 349        
  Žalmy, ekumenický překlad 350        
  Čtyři Evangelia 351 ERC, 1973      
  Genesis 352 1945      
  Evangelium s. Lukáše, kralický překlad 353        
  Nový zákon a Žalmy, kralický překlad 354        
  Nový zákon a Žalmy, kralický překlad 355        
  Nový zákon, kralický překlad 356        
  Nový zákon, kralický překlad 357        
  Nový zákon, kralický překlad 358        
  Nový zákon, kralický překlad 359        
  Nový zákon, kralický překlad 360        
  Nový zákon, kralický překlad 361        
  Nový zákon, kralický překlad 362        
  Nový zákon, kralický překlad 363        
  Nový zákon, kralický překlad 364        
  Nový zákon, kralický překlad 365        
  Nový zákon, kralický překlad 366        
  Nový zákon, kralický překlad 367        
  Nový zákon, překlad F. Žilka 368 Kalich      
  Nový zákon, překlad F. Žilka 369 Kalich      
  Nový zákon, překlad F. Žilka 370 Kalich      
  Nový zákon, překlad F. Žilka 371 Kalich      
  Nový zákon, překlad F. Žilka 372 Kalich      
  Nový zákon, překlad F. Žilka 373 Kalich      
  Nový zákon, překlad J. L. Sýkora 374 1934      
Bič Miloš Ze světa Starého zákona, I. díl 375 Kalich 1986      
Bič Miloš Ze světa Starého zákona, II. díl 376 Kalich 1989      
Kittel Rudolf O Starém zákoně 377 Praha 1914   Hrozný Jindřich (př.) SZ - archeologie
Kittel R. O Starém zákoně 377 Comenia 1914      
  Výklady k SZ 378 Praha 1991      
Otter Jiří Dopisy andělům, Odměny vítězům 379 Kalich 1993      
Souček J.B. Theologie apoštola Pavla 380 Kalich 1976 Pokorný Petr    
Souček J.B. Slovo-člověk-svět 381 Kalich 1982      
Souček J.B. Utrpení páně podle evangelií 382 Kalich 1951      
Hájek Viktor Biblická dějeprava 383 Kalich 1959      
Hájek Viktor Biblická dějeprava 384 Kalich 1959      
Bič Miloš Radostná zvěst Starého zákona 385 Kalich 1981      
Bič Miloš Radostná zvěst Starého zákona, 2. Vydání 386 Kalich 1983      
Bornkamm Günter Ježíš Nazaretský 387 Kalich 1975      
Bič Miloš Palestina od pravěku ke křesťanství 1. Země a lid 389 Husova ev.f. 1948-50     SZ
Bič Miloš Palestina od pravěku ke křesťanství 2. Kult a náboženství 390 Husova ev.f. 1948-50     SZ
Bič Miloš Palestina od pravěku ke křesťanství 3. Řeč a písemnosti 391 Husova ev.f. 1948-50     SZ
Bič Miloš Svíce nohám mým 392 Metodisti 1992     SZ
Souček J.B. Výklad epištoly Kolossenským  393 Kalich 1947      
Heller Jan Zákon a proroci 394 Kalich 1984 Mrázek Milan    
Soušek Zdeněk (sest.) Brána i klíč 395 Kalich 1971      
  Výklady k Evanjelium dle sepsání sv. Marka 396 Praha 1889      
  Nový zákon s ilustracemi 397 1987      
Kittel Gerhard Teologický slovník k novej zmluve, I-II 398 Tranoscius 1986 Grešo Ján    
Kittel Gerhard Teologický slovník k novej zmluve, III-IV 399 Tranoscius 1986 Grešo Ján    
Kittel Gerhard Teologický slovník k novej zmluve, V-VI 400 Tranoscius 1986 Grešo Ján    
  Biblická konkordance, II. vydání 401 Praha 1933      
Blankenbaker Frances O čem všem je Bible, encyklopedické vydání 402 Pokoj 1992 Choun, Robert J. Jr.    
Steiger Ivan Bible v kresbách 403 Kalich 1990      
Lüthi Walter Na boží stavbě 404 Začátky a základy      
Bunyan Jan Cesta křesťana a poutníků 405        
Kierkegaard Soren Čistota srdce  406 Kalich 1989      
Végha Jana Motlitby křesťanské 407 Nymburk      
Pokorný Ladislav První čtení 408 Vyšehrad 1969 Landrová Divica    
Žilka F. Podobenství Ježíšova 409 Kalich 1930      
Čapek Stanislav Výklad desatera 410 Praha 1929      
Popelář Bohumír Slovníček kralické bibličtiny 411 Kalich 1953      
  Kážeme Krista, Výklad starocírkevních perikop 412 Praha 1994 Smolík Josef    
Daněk Slavomil Vybrané studie 413 Kalich 1997      
  SZ s výkladem-Apokryfy 414 Kalich 1985      
  SZ s výkladem-Genesis 415 Kalich 1968      
  SZ s výkladem-Exodus, Leviticus 416 Kalich 1975      
  SZ s výkladem-Numeri, Deutheronomium 417 Kalich 1974      
  SZ s výkladem-Jozue, Soudců, Rút 418 Kalich 1969      
  SZ s výkladem-Knihy Samuelovy, První Paralipomenon 419 Kalich 1977      
  SZ s výkladem-Knihy Královské, Druhá Paralipomenon 420 Kalich 1980      
  SZ s výkladem-Ezdráš, Nehemjáš, Ester 421 Kalich 1970      
  SZ s výkladem-Jób 422 Kalich 1981      
  SZ s výkladem-Žalmy 423 Kalich 1975      
  SZ s výkladem-Přísloví, Kazatel, Píseň písní 424 Kalich 1979      
  SZ s výkladem-Izajáš 425 Kalich 1982      
  SZ s výkladem-Jeremjáš, Pláč 426 Kalich 1983      
  SZ s výkladem-Ezechiel, Daniel 427 Kalich 1984      
  SZ s výkladem-Eechiel, Daniel 428 Kalich 1984      
  SZ s výkladem-Dvanáct proroků 429 Kalich 1968      
  NZ s výkladem-Čtyři evangelia 430 Kalich 1973      
  NZ s výkladem-Čtyři evangelia 431 Kalich 1973      
  NZ s výkladem-Skutky, Epištoly, Zjevení 432 Kalich 1978      
Frankhauser G. Příběhy dosud živé 433        
Bates Herbert E. Poupata odkvétají v máji 434 Odeon 1977      
Neff Vladimír Třináctá komnata 435 Klíč 1964      
Hrejsa F. Dějiny české evanjelické církve 436 1927      
Svoboda Alois Československo země neznámá 437 Orbis 1963 Tučková Anna    
Feuchtwanger Lion Úspěch 438 1933      
Molnár Amadeo Valdenští 439 Kalich 1991      
Rejchrt Miloš Strachy se mění 440 Kalich 2001      
Deschodt Eric Saint-Exupéry 441 Kalich 2002      
  Pomoz mi, můj Pane! 442 Kalich 1991      
Otter Jiří Pět okruhů Prahou po stopách české reformace 443 Kalich 2001      
Žilka F. Ježíš Kristus 444 Kalich 1942      
Kittel Gerhard Teologický slovník k Novej zmluve  I - II 445 1986      
Kittel Gerhard Teologický slovník k Novej zmluve  III - IV 446 1987      
Kittel Gerhard Teologický slovník k Novej zmluve  V - VI 447 1990      
Zamarovský Vojtěch Řecký zázrak 448 Máj 1972      
Jeschke J. B. Nauka o kázání 449 Kalich 1971      
Merell Jan Úvod do četby Nového Zákona 450 Vyšehrad 1952      
Lüthi Walter Adam 451 Kalich 1987      
Lüthi Walter Jákob 452 Blahoslav 1992      
Hájek Miloslav Vím komu jsem uvěřil 453 Kalich 1983      
Sázava Zdeněk Padesát novozákonních záhad 454 Blahoslav 1981      
Bornkamm Günter Ježíš Nazaretský 455 Kalich 1975      
Machovec Milan Ježíš pro moderního člověka 456 Orbis 1990      
Žilka F. Ježíš Kristus II 457 Kalich      
Čapek Stanislav Job 458 1940      
  Hovory s Biblí 459 Kalich 1991      
Žilka F. Ježíšovo kázání Na hoře 460 Kalich 1931      
  Čeští Evangelíci a Toleranční patent 461 Kalich 1982      
  Církevní zřízení 462 1995      
Křenek Josef Poklady z hlubin 463 Kalich 1940      
Křesina F. J. Kristus v obětech starozákonních 464        
Kašpar L. B. Děje Starého i Nového zákona 465 1898      
Žalanský Havel Hus a Jeroným 466 1869      
Kittel Rudolf O Starém zákoně 467 Comenia 1914      
Salač Antonín Isis, Sarapis a božstva sdružená 468 1915      
Souček J.B. Výklad epištoly ke Kolosenským  469 1944      
Chečický Petr Zprávy o svátostech, o rotách Českých, o nejvyšším biskupu pánu Kristu 470 Kalich 1980      
Pokorný Petr Počátky gnose, Vznik gnostického mýtu o božstvu Člověk 471 Academia 1969      
  Biblické mapy 472        
  Biblické mapy 473        
Čapek Stanislav Hymnus lásky 474        
Souček J.B. Theologie apoštola Pavla 475 Kalich 1976 Pokorný Petr    
Cigoi A. Život Ježíše Krista 476        
kolektiv autorů Světové mytologie 477 Orbis 1970      
Fraser Angus Cikáni 478 NLN 1992      
Křivohlavý Jaro Povídej - naslouchám 479 Návrat 1993      
Leikert Jozef Ráno přišla noc 480 Mladá Fronta 1989      
kolektiv autorů Slovník Židovskokřesťanského dialogu 481 Oikoymenh 1994      
Kerssenová Gien Ideální žena 482 Luxpress 1992      
Wolf A. G. Barkey Samaritánka 483 Debora 1934      
Pertold Otakar Náboženství národů nekulturních 484 Vesmír 1925      
  Kapitoly z křesťanské mravouky, část 1. 485        
Grun Bernard Z jejich života 486 Supraphon 1971      
  Kapitoly z křesťanské mravouky, část 1. 487        
Wallinder J. Metodika pro učitele nedělních škol 488 1940      
Hromádka J. L. S druhého břehu 489   Odložík Otakar    
Bič Miloš Radostná zvěst starého zákona 490 Kalich 1981      
Volkman Alois Znovuzrození 491 1982      
Hromádka J. L. Zásady ČCE 492 1927      
Mikuláš z Pelhřimova Vyznání a obrana táborů 493 Academia 1972      
SRČCE Metodická příručka pro činnost sboru 494 1976      
Olbracht Ivan Golet v údolí 495 Svoboda 1949      
Sinclair Upton Stoprocentní vlastenec 496        
Erben Karel Jaromír Kytice 497 Umnia 1938      
Vetter Jaroslav Ve tmě se blýská sekera 498 Středokluky 1996      
Rhoidis Emanuel Papežka Jana 499 1911      
Stephen Leacock Literární poklesky 500 Mladá Fronta 1963      
Susa Zdeněk Tělo a duše ve zdraví a nemoci 501 Fama, Brno 2008      
Susa Zdeněk Velká česká pivní kniha 502 Středokluky 2008      
Calvin Jan Vzdělání ve víře 504 Kalich 1953      
Nechuta Rostislav Kalvínovo volání k nám dnes 505 SR ČCE, Praha 1991      
Jan Blahoslav Pochodně zažžená, výbor z díla 506 Jan Laichter, Praha 1949      
Ltolstoj Lev Nikolajevič Křesťanství a vlastenectví 507 F. Bačkovský, Praha 1896      
Augustinus Aurelius Vyznání (z Kuncíř 1926) 508 Kalich, Praha 1990      
Heller Jan Starověká náboženství 509 Kalich, Praha 1988      
Bonhoeffer Dietrich Na cestě k svobodě, Listy z vězení 510 Vyšehrad 1991      
Heller Jan Stezka ve skalách (Postila) 511 Kalich 2006      
Filipi Pavel Hostina Chudých 512 Kalich 1991      
  Evangelium podle Dickense (Život našeho Pána) 513 Kalich 1999      
Heller Jan Bůh sestupující – Pokus o christologii SZ 514 Kallich 1994      
Morée Petr, Prudký Martin (uspoř.) Jak bolí Bůh (Biblická teologie a liturgie) 515 Eman, 1998      
Čapek J. B. Jubilejní sborník 1903 – 2003 516 L. Marek, Brno 2004      
  Jeruzalémská bible 517 Karmelit. nakl. 2009      
Bič Miloš Základy učení křesťanského 518 KEBF, Praha 1951 Hromádka J.L.    
        Říčan Rudolf    
        Souček Josef    
Kejř Jiří Husitský právník M. Jan z Jesenice 519 Nakl. ČSAV, Praha 1965      
Anselm z Canterbury Fides qaerens intellectum 520 Kalich 1990      
Molnár Amadeo Směřování 521 Kalich 1983      
Urbánek Rudolf Husitský král 522 Vesmír, Praha 1926      
Molnár Amadeo Slovem obnovená (Čtení o reformaci) 523 Kalich 1977 Rejchrtovi    
Říčan R. Dvanáct století církevních dějin 524 Praha 1993 Molnár A.    
Rauschenbusch Walter Sociální zásady Ježíšovy 525 YMCA Praha, 1926      
Toul Jan  Kristus a papež 526 Sbor v Čes. Buděj., 1926      
Rejchrt Pavel Strážce a příchozí 527 Stefanos 1998      
Hromádka J. L. Evangelium o cestě za člověkem 528 Kalich 1986      
Filipi Pavel uspoř. Do nejhlubších hlubin (ke 100. výr. nar. JLH) 529 Kalich 1990      
Šimek Josef B. O žalmech, chvalozpěvech a písničkách 530 Praha 1948      
Brož Luděk Cesta K. Bartha, K. Barth: Uvedení do ev. teologie 531 kalich 1998      
Bonhoeffer Dietrich Na cestě k svobodě, Listy z vězení 532 Vyšehrad 1991      
Opočenský Milan ...kdo věří, dívá se dopředu (Z odkazu JLH) 533 KMK, Praha 1989      
Hromádka J. L. Theologie a církev 534 Praha 1949      
sborník SPEKu Česká atheismus: příčiny, klady, zápory 535 Eman a SPEK, 2006      
Gruber Jiří Pojď a přesvědč se 536 Knižnice stud. textů ČCE, 2007    
Brož Luděk Cesta K. Bartha, K. Barth: Uvedení do ev. teologie 537 kalich 1998      
  75 let Evangelické bohoslovecké fakulty v Praze 538 EthF UK 1994      
  Ročenka  ETF UK 2000 – 2002 539        
Bartoš F.M. Vzpomínky husitského pracovníka 540 Kalich 1970      
Ricoeur Paul Myslet a věřit (rozhovor) 541 Kalich 2000      
Stryjová Marie Pokojík 542 Eman 2009      
Lukášová Věra, Schillerová Hana Ženy z fary 543 Kalich 2006      
Volkman Alois Znovuzrození 544 CČSH 1982      
Škutina Vladimír Prezidentův vězeň 545 Severočeské nakl. Liberec 1969    
Hrejsa Ferdinand Česká bible (k 350. výročí Bible kralické) 546 Praha 1930      
Hrejsa Ferdinand Jan Végh 547 Blah. společnost, 1930      
Vonka B.J. Mírová myšlenka a smysl českých dějin 548 Praha 1929      
Hrejsa Fe. Kníže Václav 549 Blah. společ. 1928      
Molnár Amadeo Církve a jejich učení (Nástin rozdílů) 550 Kalich 1936      
Petr z Mladenovic Zpráva o soudu a odsouzení M.J. Husi v Kostnici 551 Praha      
Hus m.Jan Obrany ve vyhnanství 552 Praha 1916      
Komenský Jan Amos Kšaft umírající matky Jednoty bratrské 553 Brno 1945      
Mrázek Jiří Bláznovství víry podle Jakuba 554 Mlýn 2006      
Košťál Jan  Síla víry (K potěšení nemocným) 555 Kalich 1997      
Bašus B.B. Ztroskotání, události, stavba (Příspěvky k historii církve) 556 Kalich 1987      
  Žalmy 557 Praha 1976      
Košťál Jan  Síla víry (K potěšení nemocným) 558 Kalich 1997      
Jun Jan, Kučerová Rut Modlitby 559 Kalich Praha 2004      
Zwingli Huldrych Počet z víry a výklad víry 560 Kalich 1953      
Bartoš F.M. Čtyři vyznání 561 KEBF 1951      
Karásek Sváťa Víno tvé výborné (rozhovor se Š. Hájkem a M. Plzákem) 562 kalich 1998      
Hromádka J. L. Pravda a život 563 Praha 1969      
Hromádka J. L. Pole je tento svět 564 Kalich 1964      
Hrejsa Ferdinand Česká bible (k 350. výročí Bible kralické) 565 YMCA Praha 1934      
Hájek Viktor, Hájek Miloslav Biblická dějeprava 566 Kalich 1985      
Žilka F. Ježíš Kristus II. 567 Kalich 1943      
Karel Starší ze Žerotína Z korespondence 568 Odeon 1982      
Tillich Paul Biblické náboženství a ontologie 569 Kalich 1990      
Bornkamm Günter Apoštol Pavel 570 kalich 1998      
Casalis G. Karl Barth, život a dílo 571 Kalich 1968      
Smolík Josef Současné pokusy o interpretaci evangelia 572 Praha 1973      
Kosatík Pavel  Sám proti zlu (Život Přemysla Pittra) 573 Paseka 2009      
Komárková Božena Human Rights and the Rise of the Secular Age 574 Eman 2003      
Schütte Heinz Ekumenický katechismus I. 575 Vyšehrad 1999      
Morée Petr, Prudký Martin (uspoř.) Církev jako menšina (Rozpravy) 576 Eman 1996      
Morée Petr, Trusina Tomáš (usp.)Člověk a příroda: bludný kruh? 577 Eman 2001      
Brodský Štěpán, Trusina Tomáš (ed) Homo homini pastor (Rozpravy) 578 Eman 2003      
Filipi Pavel Kolik zbývá z noci (Kázání) 579 Kalich 2006      
Chelčický Petr Síť víry  580 Melantrich 1929      
Molnár Amadeo Na rozhraní věků (Cesty reformace) 581 Vyšehrad 1985      
Nešpor Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických kostelů 583 Kalich 2009      
Šedý Rudolf Paměti pana vikáře Šedého 582 Eman 2008      
Theissen Gerd Galilejský (hist. bádání o Ježíši formou vyprávění) 584 Kalich, Mlýn 1996      
Klostermann Karel Šumavské povídky 585 Sušice 2006      
Matějček Zdeněk Rodiče a děti 586 Avicenum 1996      
Haškovcová Helena Fenomén stáří 587 Panorama 1989      
Molnár Amadeo Valdenští (Evropský rozměr jejich vzdoru) 588 Kalich 1991      
Smetana Jan K. Katechismus bratrský podle vydání z roku 1615 589 Vilémov 1934      
Powell John Štěstí začíná uvnitř 590 Portál 1995      
Pfeifer Samuel  Slabé nésti (Moderní psychiatrie a biblická duchovní péče 591 Jupos 1995      
Trojan Jakub Rozhovory s pamětí I. díl 592 Zdeněk Susa 2010      
Trojan Jakub Rozhovory s pamětí II. díl 593 Zdeněk Susa 2011      
Miřejovský Lubomír Dopisy z XX. století 594 NUGA 2004      
Opat Jaroslav Průvodce životem a dílem TGM (Česká otázka včera a dnes) 595 Praha 2003      
Carter Forrest Škola Malého stromu 596 Kalich 20O7      
Karásek Sváťa Víno tvé výborné (rozhovor se Š. Hájkem a M. Plzákem) 597 Kalich 2000      
Drápal D., Sokol J., Varcl L.  Spisy apoštolských otců 598 Kalich 2004      
Pokorný Petr A poslední budou první 599 Kalich 2001      
Heller Jan, Mrázek Milan Nástin religionistiky 600 Kalich 1988      
Filipi Pavel Hostina Chudých 601 Kalich 1991      
Čapek J. B. Cesty Českých bratří Jana Blahoslava a Matěje Červenky 602 J. Laichter 1942      
Nohavica Jan Evangelický katechismus pro dospělé 603 FS Olomouc 1993      
Trobisch Walter Dva středy, však jeden kruh 605 Velehrad1994      
Lochman J.M. Boží úděl ve světě 606 Kalich 1992      
Křivohlavý Jaro  Sdílení naděje  608 Návrat domů 1997      
Komárková Božena Lidská práva 609 Eman 1997      
Komárková Božena Čemu nás naučila válka 610 Eman 1997      
Komárková Božena Přátelství mnohých 611 Eman 1997      
Hájek Miloslav Evangelický katechismus 88 612 Kalich 1989      
Rejchrt Miloš Strachy se mění (fejetony) 613 Kalich 2001      
Hlaváč P., Eliášová L., Loucká P. Cesta církve IV (evangelické brigády) 614 Praha 2011      
Susa Zdeněk Vyprávění o Češích a Němcích v Českých zemích 615 Středokluky 1995      
  Pastýřská péče 616 SR 1987      
Anselm z Canterbury Fides qaerens intellectum 617 Kalich 1990      
Křivohlavý Jaro Vážně nemocný mezi námi 618 Avicenum 1989      
Henych Daniel 3 x 13 věřících osobností 620 Marek Světlík 2010      
Bílek Jakub Jan Augusta v letech samoty 622 J. Laichter 1942      
             
             
Jandourek Jan, Elblová M.             Naděje není v kouzlech, rozh. se Zd. Matějčkem 627 Portál 1999      
Kocábová Darja Třikrát a dost 628 Kalich 2004      
Říčan Rudolf Životní dílo Karla Eduarda Lányho 629 Praha 1938      
  Desatero – katechetická příručka 2013/14 630 SR 2013      
  Modlitba Páně – katechetická příručka pro NŠ 2013/14 631 SR 2013      
  Krédo – katechetická příručka pro NŠ 2013/14 632 SR 2013      
Šustr František Katechismus pro čb,ev. dítky a konfirmandy 634 Kolín 1926      
  Cesta církve I 635 Praha 2009      
  Duše, sborník z kurzu kazatelů 2004 636 SPEK 2004      
Říčan Rudolf Od úsvitu reformace k dnešku 637 Praha 1948      
Klíma Josef Společnost a kultura starověké Mezopotámie 638 ČSAV 1963      
  Po stopách památek reformace v České republice 641 Praha 2011      
  Průvodce po stopách památek reformace v ČR 642 Praha 2011      
 Hlaváč, P., Morée, P. (ed.)  Cesta církve VII  643  Praha 2014      
Škrdlant Tomáš (rež.) Milujte své nepřátele (DVD o P. Pitterovi) 644 Praha 2013      
Veselý Josef Věřit a rozumět 645 Eman 2010      
  Okolí Müllerovy vily 646 Praha 2013      
Smetanovi Zdeňka a Pavel Naplněný život – vzpomínky na Jar. Adámka 647 2013      
Susa Zdeněk Jak roste pes aneb Co jsem zažil na cestě 648 Středokluky 2013      
Kopecký M., Kopecká S. a E. Co mi je? Leukémie! 649 Středokluky 2013      
 
Vymětal Mikuláš (editor)
 
Pijte z něho všichni – Kostel u sv. Martina ve zdi a víra v něm
 650  Eman 2014      
 Šormová Eva, Šorm Zdar  Nový zákon - biblické příběhy pro děti  651  SR ČCE, 2014      
 Ridzoňová L., Turecká J., Macek O.  O lidech, cestách, Pánu Bohu a jedné mluvící oslici  652  SR ČCE, 2014      
 Henych Daniel  Nové vánoční příběhy  653  Fonika Medical 2014      
Oberthür Rainer Obrazy života - život v obrazech 654 Petrinum 2014      
Ridzoňová L., Macek O., Sedláčková M. (eds.) Církevní rok - katechetická příručka 2014/2015 - 1. díl 655 SR ČCE 2014      
Ridzoňová L., Macek O., Sedláčková M. (eds.)  Církevní rok - katechetická příručka 2014/2015 - 2. díl  656  SR ČCE 2015      
 Linden, Nico ter  Povídá e... podle Tóry  657  eman 2015      
 Hauser, Uwe   Jan Hus/Pravda vítězí  658  verlag 89      
Hrouda, Vojtěch Jak to poznám, Bože? (Deset kázání o Abrahamovi) 659 2015      
Linden, Nico ter Země pod duhou 660 eman 2015      
Mrázek, Jiří  Evangelium podle Matouše  661  ČBS, 2011      
 Hájek, Miloslav  Evangelium podle Matouše (kapitoly 1-9)  662  Kalich 1995      
 Trusina, Tomáš (ed.)  Zástup stále přichází (katechetická příloha 2007-2008)  663/1-4  SR ČCE 2007      katechetická příloha
             
             
             
Adlof Alois Přehled biblického učení   Praha 1934     Katechismus
Adlof Alois Výklad modlitby Páně         Otče náš
Albright W. F. Cesty k pramenům   Vyšehrad 1971 Schubert K. Steinmann J. Biblická archeologie
Angermeyer Helmut Didaktik und Methodik der Evangelischen Unterweisung   1965     Katechetika
Augustin Bedřich Mravouka   Praha 1934     Katolická mravouka
Augustinus Aurelius Vyznání (z Kuncíř 1926)   Kalich 1990     Augustin
Barth Karl Credo   Kaiser 1935     Apostolikum
Barth Karl Protestantská teologie v XIX. století - 2 sv.   Kalich 1986-8     Dějiny teologie
Barth Karl Das Wort Gottes und die Theologie   Kaiser 1925     Dogmatické přednášky
Barth Karl Vom christlichen Leben   Kaiser 1926     Živor křesťanský
Bartoš F.M. Biskupství v Jednotě bratrské   Praha 1944     Dějiny, Jednota brat
Bartoš F.M. Bojovníci a mučedníci   Kalich 1939     Reformace česká
Bartoš F.M. Bratr Řehoř   Praha 1924     Jednota bratrská
Bartoš F.M. Devět statí z českých dějin   Praha 1941     Dějiny Čech
Bartoš F.M. Do čtyř pražských artikulů   Praha 1940     Dějiny Čech 1415-142
Bartoš F.M. Historický rozbor rukopisu K + Z   Praha 1939     Rukopis Královédvors
Bartoš F.M. Hledání podstaty křesťanství v české reformaci   Praha 1939     Reformace česká
Bartoš F.M. Hus a město Kostnice   Praha 1934     Hus
Bartoš F.M. Husovi přátelé i nepřátelé v Kostnici   Praha 1915 ?     Hus
Bartoš F.M. Husitství a cizina   Čin 1931     Husitství
Bartoš F.M. Jan Žižka z Kalichu   Praha 1924     Žižka
Bartoš F.M. Kdo je Jaroslav Goll   Orbis 1947     Goll Jaroslav
Bartoš F.M. Jihlavská kompaktáta   syn.rada 1936     Kompaktáta
Bartoš F.M. Knihy a osudy   Praha 1939     Reformace česká
Bartoš F.M. Knihy a zápasy   Husova ev.fak. 1948     Dějiny české (Od Lib
Bartoš F.M. Listy Bratra Jana Žižky   Kost.jedn. 1924     Žižka
Bartoš F.M. Listy profesoru F.Marešovi o RKZ   Praha 1937     Rukopis Královédvors
Bartoš F.M. O kalich   Praha 1939     Reformace česká
Bartoš F.M. O podstatu křesťanství a dědictví Jednoty bratrské   Kalich 1948     Reformace česká
Bartoš F.M. Počátky české bible   Kalich 1941     Bible česká
Bartoš F.M. Poslední Lucemburkové v Čechách   Praha 1940     Husitství
Bartoš F.M. Rukopisy   Praha 1936     Rukopis Královédvors
Bartoš F.M. Světci a kacíři   Husova ev.fak. 1949     Dějiny české
Bartoš F.M. Vzpomínky husitského pracovníka   Kalich 1969     Bartoš, životopis
Bartoš F.M. Z dějin hesla PRAVDA VÍTĚZÍ   Praha 1947     Pravda vítězí
Bartoš F.M. Z Husových a Žižkových časů   Praha 1925     Husitství
Bednář F. Hledej pravdu - sborník   Tranoscius 1945 Kohák M. Gábriš Karol ŠCR 1945
Bednář Fr. a spol. Památce F.Kozáka a J.Pelíška   Praha 1933     Kozák a Pelíšek
Bednář František Památník českobratrské církve evangelické   Kalich 1924     Církev českobratrská
Bednář František Jiskry v temnu   Praha 1938     Dějiny - evangelíci
Bednář František Toleranční patent   Hradec Král. 1931     Toleranční patent
Bednář František Toleranční patent, jeho vznik a vývoj   Praha 1931   Hrejsa Ferdinand Toleranční patent
Bednář František Zmatené lidstvo a protestantism   YMCA Praha 1934     Ekumenismus a politi
Bednář František Obsahová stránka katechismů bratrských (str. 110nn)   SR 39     Katechismy
Béguin O. Bible v evropské krisi         Bible
Beneš Jakub Evang. chrám salvatorský v Praze   Praha 1864   Pospíšil Kristian (př.) Salvatorský chrám v
Bertholet Alfred Die Religion in Geschichte und Gegenwart, 5 sv.+ rejstřík   Mohr 1927-32 Zscharnack Leopold Gunkel Hermann Slovník teologický a
Bič Miloš Biblická konkordance (3 díly)   Kalich 1961-67   Souček J.B. Konkordance biblická
Bič Miloš Palestina od pravěku ke křesťanství - 3 svazky   Husova ev.f. 1948-50     SZ
Bič Miloš Radostná zvěst SZ   Kalich 1983     SZ
Bič Miloš Svíce nohám mým   Metodisti 1992     SZ
Bič Miloš Zrod a zvěst Starého zákona (v Základy učení kř. 1951)         SZ
Blahoslav Jan Bratr Vady kazatelův   Praha 1876   Slavík Fr.A. Homiletika
Blekastad Milada Comenius. Versuch eines Umrisses von Leben, Werk u. Schicksa   Oslo, Praha 1969     Komenský
Boháč Antonín Organisace evangelických církví v čes.zemích   SR 1946     Právo
Boháč Antonín Snahy a tužby českých evangelíků   Praha 1917 Souček Josef Hromádka Josef Církev - program
Bonhoeffer Dietrich Následování   Kalich 1962 Molnár A. (př.) Dobiáš F.M.(př.) Mt 5-7
Bouček Bohuslav Rodina jako základ státu a spol.lidské   ED 1948     Rodina - Náboženství
Brož Luděk Evangelium dnes   Kalich 1974     Interpretace - probl
Brož Luděk Zahradník skrytého semene   Kalich 1945     Kleych Václav
Brunner E. Bůh a chléb   Teplice 1931     Mt 4,1-4, kázání
Brunner Emil Věřím   YMCA Praha 1938     Katechismus
Bunyan Jan Cesta křesťana   Praha 1922 (2.vyd.)   Adlof Alois (př.)  
Burgdorf Martin Vom verknechteten Willen und die Theologie Karl Barths   1928     Predestinace
Busch Wilhelm Život bez všedních dnů   samizdat      
Calvin Jan Vzdělání ve víře   Kalich 1953   Molnár Amedeo (př.+poz.) Katechismus
Casalis G. Karl Barth, život a dílo   Kalich 1968   Brož L. (př.) Barth, život a dílo
Císařová - Kolářová Anna Žena v hnutí husitském   Praha 1915     Dějiny české
Col Rudolf Biblická stilistika a poesie   Velehrad 1948     Biblistika
Col Rudolf Symbolické úkony proroka Oseáše   Přerov 1936     Oz 1 + 3
Commenium V. Slavnostní památník, řeči k 300 Komenského   Praha 1892 Císař F., Trnka F. Molnár V., Dušek Č. Komenský
Conant J.E. Každý křesťan evangelistou   Jednota Čbr. 1929 Hochman J. (př.)   Evangelisace
Čapek J.B. Betlémská kaple v české literatuře   Kalich 1952     Dějiny české
Čapek J.B. Kollár a Tranoscius   Tranoscius 1936     Dějiny české
Čapek J.B. Dva básníci osamělé větve   1931     Dějiny české
Čapek J.B. Československá literatura toleranční   Čin 1933     Dějiny české
Čapek J.B. O kulturních úkolech českého evangelictví   SR 1943     Kultura
Čapek J.B. Hledej pravdu - sborník   Tranoscius 1945 Hromádka J.L. Křenek Josef ČSR 1945
Čapek Stanislav O veliké touze...   Praha 1927     kázání - sbírka
Čapek Stanislav Boží bojovníci   Praha 1935, 2.vyd.     Ef 6,13-17
Čapek Stanislav České bratrství   Praha 1921     ČCE
Čapek Stanislav Hymnus lásky   Praha     1K 13
Čapek Stanislav Job   Praha 1940     Jb
Čapek Stanislav Katolicismus, Hus a reformace   Praha 1925     Věrouka
Čapek Stanislav Kázání po stránce biblické   Praha     Homiletika
Čapek Stanislav Naše církevní úkoly   Praha     ČCE
Čapek Stanislav Otče náš   Praha 1927     kázání Mt 6,9-13
Čapek Stanislav Počátek a konec   Praha 1933     kázání - sbírka
Čapek Stanislav Potřebujeme církev?   Praha 1932     ČCE
Čapek Stanislav Svět víry   Praha 1936     Apostolikum
Čapek Stanislav Úvod do sociální otázky   Praha 1947     Politika
Čapek Stanislav Výklad Desatera   Praha 1929     Desatero
Čapek Stanislav Základ života   Praha 1928     evangelizace
Čapek Stanislav Zde mluví Bůh   Praha 1931     evangelizace
Čapek Vladimír Apoštol Pavel   SČME-YMCA Praha 34     Pavel apoštol
Čapek Vladimír Církev a její mládež   Praha SČME 1935     ČCE
Čapek Vladimír Historie Bible  /Přívazek: Základy učení/   Kalich 1952     Bible
Dalajláma 14. Úvod do buddhismu   Praha 1990   Zahradníčková Eva (př.) Budhismus
Daněk Luboš Dvanáct zastavení v Litoměřicích   Litom,ěřice 1983   Pechar Miroslav Litoměřice
Denis A. Jednota českobratrská   Praha 1911     Jednota bratrská
Dibelius M. Jesus   Berlín 1939     Ježíš
Dibelius M. Paulus   Berlín 1956   Kümmel W. Pavel
Dibelius Martin Die Formgeschichte des Evangeliums   Tübigen 1961     NZ
Dobiáš F.M. Masaryk jako člověk   Olomouc 1947     Masaryk
Dobiáš F.M. Učení Jednoty bratrské o večeři Páně   Kalich 1940     večeře Páně
Dobrovský Mladý Dobrovský o Nepomucké legendě   Praha 1940     Nepomucký Jan (němec
Dus Jan Za prof. Žilkou   Praha 1944     Žilka prof.
Dušek Čeněk Čeněk Dušek, Osobnost a výběr z jeho prací   Praha 1933   Frinta A. (uspořádal) Dušek Čeněk
Dušek Čeněk Země knihy a kalicha   Praha 1906     reformace česká
Ebeling Gerhard Luther, Einführung in sein Denken   Tübigen 1964     Luther
Edgar Emil Hřbitov   Praha     hřbitov
Ferfecki Stanislav Byl jsem Svědkem Jehovovým   Praha 1990     Svědkové Jehovovi
Fialová Vlasta Kralice   Brno 1959 Vávra Ivan a spol. Bohatcová Mirjam Kralice
Filipi Pavel Příručka pro ekumenické bohoslužby   ERC 1991     Ekumenický
Filipi Pavel (sestavil) Sbírka latinských textů pro bohoslovce   Praha 1976     Latina
Filipský Jan (př.) Bhagavadgíta   Odeon 1976   Vacek Jaroslav (př.) Bhagavadgíta
Francouz Josef Svíce. Porovnání katolické a ČCE   Brno 1946     Katolictví
Frinta A. Stará bohemica v Těšíně   Praha 1919     Slezsko
Frinta A. M. Jan Hus a naše snahy   Praha 1915     Hus
Frinta A. Náboženské názvosloví československé   Comenium XXVI-1919      
Funda O.A. Podle Bible nejmenším   SR 1978     Katechetika
Funda O.A. Podle Bible nejmenším II   SR 1978     Katechetika
Geisendorf - des Gouttes Savonarola - Kristov rytier   Tranoscius 1951   Koštial Rudolf, př. Savonarola
Gesenius Wilhelm Hebräisches und aramäisches Handwörterbuch   Leipzig 1921     Hebrejský slovník
Grant G.M. Náboženství světová   Comenium XIX. 1909   Žilka Fr. (př.)  
Greenfield John Moc s výsosti - 200.výročí probuzení Moravských bratří   Praha 1936   Dobeš Josef (př.) Moravští bratři=JB
Gross L.A. Zákon alebo milosť? (Sobota či nedela?)   Liptovský Mikuláš     adventisti
Guardini Romano Křížová cesta našeho Pána a Spasitele   Kř.ak.,Roma 1970     křížová cesta
Hájek Miloslav Evangelický katechismus .88   Kalich 1989     Katechismus
Hájek Miloslav Biblická dějeprava   Kalich 1985-90   Hájek Viktor Dějeprava
Hájek Miloslav Úvahy o víře   SR 1972     víra
Hájek Viktor Bible Kralická v rozhlasu   Brno 1930     tradice česká
Hájek Viktor Co vyznáváme - 15 kázání   Kalich 1965     Apostolikum
Hájek Viktor 10 rozhlasových kázání   Brno 1937     kázání
Hájek Viktor Heřman z Tardy   Brno 1932     Tardy Heřman
Hájek Viktor Jsme ještě lidem kalicha?   Brno 1941     večeře Páně
Hájek Viktor Kázeň v Jednotě bratrské   Brno 34     kázeň
Harnack Adolf Dějiny dogmatu   Kalich 1974 (1903)   Žilka Fr. (př.) dogmatika
Heiler Tajemství modlitby   Praha 1941   Molnár G.Ad. (př.) modlitba
Heller Jan Bůh sestupující (Pokus o christologii Starého zákona)   Kalich 1994     SZ - christologie
Heller Jan Nástin religionistiky   Kalich 1988   Mrázek Milan religionistika
Heller Ludvík Kříž a kalich na Sedlčansku   1948   Souček Bohuslav Sedlčansko
Hemerníková Emilie Hovory o víře   SR 1972     víra
Herrmann V. Římská a evangelické zásady mravnosti   Comenium XVII-1905     katolictví a prot.
Hertzberg Hans Der erste Jesaja  Iz 1-39   EVA 1955     Iz
Hladký B. Veď mne cestou věčnou   Kalich 1946     1S
Horčička Josef Mistr Jan Hus, jeho život a dílo (ukázky, v české literatuře   Otta     Hus
Hovorka Jaroslav Cesta do stáří   Praha 1986     stáří
Hrejsa Bohuš Kancionály v Jednotě bratrské   Praha 1931     Hamnologie
Hrejsa Ferd. Bratrské památky v Brandýse nad Orlicí   Praha 1936     dějiny
Hrejsa Ferd. Česká bible - k 350. výročí Kralické   YMCA 1930, Praha     bible
Hrejsa Ferd. Evangelická theologie   Janda, Praha     dějiny teologie
Hrejsa Ferd. Český žalmista Bratr Jiří Strejc   SR 1936 Šimek J.B. Čapek J.B. Strejc Jiří
Hrejsa Ferd. Dějiny české evanjelické církve v Praze a ve středních Č.   Praha 1927     Dějiny české
Hrejsa Ferd. Bible a český národ (Sborník pro děti o Bibli)   Brno 1935 Žilka F. Souček St. Bible
Hrejsa Ferdinand Die Evangelische Kirche der Böhmischen Brüder.   SR 1928     ČCE
Hrejsa Ferdinand Jan Végh   Praha 1930     Végh, životopis
Hrejsa Ferdinand Komenský po stránce náboženské   Zábřeh     Komenský
Hrejsa Ferdinand Matěj Markovic   SČME-YMCA 1938     Markovic
Hrejsa Ferdinand Mladý František Palacký   Praha 1927     Palacký
Hrejsa Ferdinand Náboženský svéráz Jednoty bratrské   1939     Jednota bratrská
Hrejsa Ferdinand Sborové Jednoty bratrské   Praha 1935     Jednota bratrská
Hrejsa Ferdinand U Salvatora (1609-1632)   Praha 1930     Dějiny církevní
Hrejsa Ferdinand Náboženský svéráz Jednoty bratrské (v sborníku Zásady Jedn.)   SR 1939     Dějiny církevní
Hrejsa Ferdinand Jan Žižka a jeho náboženský život   Praha 1924     Žižka Jan
Hrejsa František Profese církve křesťanské   1924 Val.Mez.     ČCE - zásady
Hrejsa František Úpadek nebo vítězství?   Praha 1932     Křesťanství - základ
Hromádka J.L. Naše konfese (v Základy učení kř. 1951)         Dogmatika
Hromádka J.L. Smysl Batrské reformace  (str.142)   SR 1939     Jednota bratrská
Hromádka J.L. Cesty českých evangelíků   Kalich 1934     ČCE - orientace
Hromádka J.L. Cesty protestantského theologa   Praha 1927     Hromádka J.L.
Hromádka J.L. Co dnes s Biblí?   YMCA 1928     Bible - úvod
Hromádka J.L. Do nejhlubších hlubin (K 100 výročí narození) stran 460   Kalich 1990     Hromádka
Hromádka J.L. Evangelium o cestě za člověkem   Kalich 1986     Dogmatika - úvod
Hromádka J.L. Hrdinství v pravdě a lidskosti   SČME-YMCA 1936     hrdinství
Hromádka J.L. Jan Karafiát   SR 1925     Karafiát Jan
Hromádka J.L. Jan Karafiát (Z 1925 jen první stať. Připojeny další.)   SR 1946     Karafiát Jan
Hromádka J.L. Jednota národa v pravdě   ED 1949     dogmatika, politika
Hromádka J.L. Katolicism a boj o křesťanství   Praha 1925     Katolicství
Hromádka J.L. Komunismus a křesťanství   ED 1946     Komunismus
Hromádka J.L. Lidé a programy   Praha 1939     orientace
Hromádka J.L. Naše dnešní orientace   ED 1945     orientace
Hromádka J.L. O nové Československo   YMCA 1946     orientace, mládež
Hromádka J.L. Osnova přednášy o TGM   1948     Masaryk T.G.
Hromádka J.L. Pole je tento svět   Kalich 1964     Hromádka J.L.
Hromádka J.L. Problém pravdy v theologii   YMCA 1928     Pravda v teologii
Hromádka J.L. S druhého břehu (Úvahy z amerického exilu 1940-1945)   Laichter 1946   Odložilík Otakar orientace
Hromádka J.L. Smysl Batrské reformace   Kalich 1954     Jednota bratrská
Hromádka J.L. Sprung über die Mauer  (sborník prací)   Berlín 1961     Hromádka J.L.
Hromádka J.L. Theologie a církev (sborník jeho článků k 60. narozeninám)   Husova f. 1949     Hromádka J.L.
Hromádka J.L. Zásady ČCE   SR 1927     ČCE
Hromádka J.L. Zásady   SR 1946     ČCE
Hromádka J.L. Zásady českobratrské církve evangelické   SR 1968     ČCE
Hromádka J.L. Zásady českobratrské círive evangelické   SR 1968 (dotisk)     ČCE
Hrozný Bedřich Stručný přehled mých vědeckých objevů   Melantrich 1948     Hrozný Bedřich
Hus Jan Výklady (Opera omnia I)   Academia 1975     Hus Jan - dílo
Hus Jan Postila adumbrata (Opera omnia XIII)   Academia 1975     Hus Jan - dílo (lat.
Hus Jan Spisy latinské (sebrané spisy I)   Praha 1904 Flajšhans V. (vysvětl.) Svoboda Milan (přel.) Hus Jan - dílo
Hus Jan Spisy latinské II (sebrané spisy II)   Praha 1904 Flajšhans V. (vysvětl.) Svoboda Milan (překl.) Hus Jan - dílo
Hus Jan Spisy české (Sebrané spisy III) - Výklad sentencí   Praha     Hus Jan - dílo
Hus Jan Spisy čské (Sebrané spisy IV), Kázání sváteční, Velepíseň   Praha     Hus Jan - dílo
Hus Jan Spisy české (Sebrané spisy V) Menší,O svatokupectví,Kostnic.   Praha Flajšhans V. (vysvětl.) Svoboda Milan (překl.) Hus Jan - dílo
Hus Jan Postila (Sebrané spisy VI)   Praha     Hus Jan - dílo
Hus Jan O církvi   Akademie 1965 Molnár A. (př.) Dobiáš F.M.(př.) církev, papežství
Hus Jan Listy Mistra Jana Husa   Tábor 1936   Bartoš F.M. (vybral) Hus
Hus Jan Výklad víry   Jablonec 1947     Hus
Hus Jan Husova výzbroj do Kostnice   Kalich 1965 Molnár A. (úvod) Dobiáš F.M. (úvod) Hus
Hus Jan Řeč o míru (v Husova výzbroj do Kostnice)          
Hus Jan O postačitelnosti Kristova zákona (v: Husova výzbroj do K.)          
Hus Jan Řeč o víře (v: Husova výzbroj do Kostnice)          
Hus Jan Prohlášení o článcích Pálčových (v: Husova výzbroj do K.)          
Hus Jan Vzkazy věrným Čechům (úvod a výber ze spisů)   Kalich 1938   Žilka František (sestavil Hus
Chardin P.Teilhard Chuť žít (výbor studií a meditací)   Vyšehrad 1970     Teilhard de Chardin
Chelčický Petr Čítanka Petra Chelčického (Výbor z díla)   Brno 1925   Obrátil Karel (uspořádal) Chelčický
Chelčický Petr Síť víry   Melantrich 1929     Církev
Chelčický Petr O trojím lidu   Tábor 1945     církev
Chelčický Petr Síť víry   Comenium XXII.1912      
Janovský F.S. Dějiny tolerančního sboru v Kovánci   Kovánec 1945     Kovánec
Jednota bratrská Dekrety Jednoty bratrské   Praha 1865     Jednota bratrská
Jednota bratrská Řád církevní Jednoty bratří českých   Comenium XII. 1897     katolictví a prot.
Jednota bratří českých Vyznání víry Jednoty bratří českých   SR 1935 Hrejsa Ferd. (předmluva) Komenský (vydal 1662)  
Jerie B. Z Bible pro život (příručka věroučná a mravoučná pro mládež   Kalich 1921     katechismus
Jerie B., Kašpar T.B. Hlad na zemi (Přednášky sjezdu SČME v Krabčicích)   SČME-YMCA 1933 Šoltész Š. Hromádka J.L.,Křenek J. sociální téma
Jeschke J.B. Dvojí theologie (Od reformace k dnešku)   YMCA 1940     theologie
Jeschke J.B. K zákonu a svědectví (2. článek apostolika)   SR, mládež 1949     apostolikum 2.
Jeschke J.B. Knížka o pravoslaví   Kalich 1951     pravoslaví
Jílek Jan Pamětní věci Jana Jílka, běh života českého exulanta   Brno 1940     Jílek
Kaczmarczyk Stanislav I pro tebe je naděje   SR 1984     evangelizace
Kaňák M. Český ekumenismus   ERC 1976 Filipi P. Molnár A. Ekuména česká
Kaňák Miloslav Tschechischer Ökumenismus   Praha 1977 Filipi Pavel Molnár Amedeo ekuména česká
Kaňák Miloslav Hus stále živý (sborník studií)   Blahoslav 1965 Ebertová, Růžička Mánek, Trtík, Bartoš Hus
Kaňák Miloslav Milíč z Kroměříže   Blahoslav  1975     Milíč z Kroměříže
Kaňák Miloslav Průvodce po památkách reformačních církví v ČSR   ERC 1984     Mapy
Karafiát Jan Broučci   Albatros 1970      
Karafiát Jan Broučkova pozůstalost   Kalich 1991     pohádky
Karafiát Jan Kázání (stenograficky zachytil Adolf Novotný) - díl 2.   Husova fak. 1948     Kázání
Karafiát Jan Mistr Jan Hus   Kalich 1922     Hus
Karafiát Jan Z dopisů spisovatele "Broučků" Jana Karafiáta   Chleby 1934     Karafiát
Kašpar L. B. Památník reformované církve Českomoravské   Praha 1881     Církev reformovaná v
Kašpar L.B. Děje Starého i Nového zákona   Praha 1910     dějeprava
Kavinová A. MUDr Nebezpečná léta (vydává Ústředí čs. hospodyň)   Žikeš 1948     stárnutí ženy
Kavka Ferdinand Syn Boží, život Ježíše Krista   Praha 1934     Ježíš - životopis
Kejř Jiří Husitský právník M. Jan z Jesenice   Čs.akademie věd 65     historie
Keller Werner Und die Bibel hat doch recht   Düsseldorf 1958     Archeologie
Kierkegaard Soren Čistota srdce, aneb chtít jen jedno   Kalich 1989   Veselý Josef (př.)  
Kierkegaard Soren Die Krankheit zum Tode (1849)   Jena (2.vyd) 1924      
Kingsley Charles Hypatie nebo Noví nepřátelé se starou tváří   Comenium IX. 1896   Dušek Čeněk (př.) hist. román
Kittel Gerhard Teologický slovník k NZ (3 sv.)   Tranoscius 1986-90     Slovník teologický
Klíma Josef Společnost a kultura starověké Mezopotámie   Čs. akad. věd 1963     archeologie
Klíma Stanislav České náboženství   Praha 1912     historie česká
Klíma Stanislav Husova knížka pro české děti   Jihlava 1914     sborník husovský
Klíma Stanislav Za prapor s kalichem   Kalich 1938     ČCE - sjednocení
Kolfhaus Wilhelm Die Botschaft des Karl Barth   Düsseldorf 1927     Barth Karl
Komenský J. A. Haggaeus redivivus   Tábor 1921     Komenský
Komenský J.A. (vydal) Vyznání víry Jednoty bratří českých  (1535) 1662   Praha 1918      
Komenský Jan Amos Cesta světla, Via lucis (1668 Amsterodam)   SPN Praha 1961 Patočka, Popelová (př.) Kopecký, Kyrášek (př.)  
Komenský Jan Amos Krátké dějiny církve slovanské   Comenium VI. (1893)   Bidlo Jaroslav (př.)  
Komenský Jan Amos Haggeus redivivus   Comenium VII.-1893      
Komenský Jan Amos Analytická didaktika   St.nakl.Praha 1947   Čapek E. (př.) Komenský
Komenský Jan Amos O duchovním zpěvu   Kalich 1944     Kancionál, předmluva
Komenský Jan Amos Krátké dějiny církve slovanské   Praha 1893   Bidlo Jaroslav (přel.)  
Komenský Jan Amos Jan Amos Komenský ve světle svých spisů   Praha 1941   Hendrich Josef (uspořádal  
Komenský Jan Amos Komenský maminkám - Informatorium školy mateřské   YMCA 1940   Mašínová Leont. (renov.če  
Komenský Jan Amos Retiňk - O papežství   Praha 1924      
Komenský Jan Amos Písně některé nábožné   Beroun 1920      
Komenský Jan Amos Praxis pietatis   Kalich 1992      
Komenský Jan Amos Pres Boží   Brno 1939      
Komenský Jan Amos Předchůdce vševědy   Praha 1879   Zoubek Fr.J. (překl.)  
Komenský Jan Amos Přemyšlování o dokonalosti křesťanské   Tábor 1918      
Komenský Jan Amos 17Řád Jednoty,Haggeus,Otázky o Jednotě,Ohlášení,Cesta pokoje   Brno 1912      
Komenský Jan Amos Řeč o vzdělávání vtipu 24.XI.1650   Praha 1874   Zoubek Fr.J. (překl.)  
Komenský Jan Amos Truchlivý   Smíchov 1893      
Komenský Jan Amos Umění kazatelské + kázání   Praha 1893      
Komenský Jan Amos Vlastní životopis   Praha   Hendrich Jos. (překl.)  
Komenský Jan Amos Vševýchova   Praha 1948   Hendrich (překl.)  
Konference - KEC X. valné shromáždění, Praha 1.-11.9.1992   ERC Praha 1992      
Konfessí Konfessí helvetská   Pardubice 1885   Heřman z Tardy (přel.)  
Konopásek L. Biblické studie, 2. svazek   Nové Benátky 1939     pojmy biblické
Konopásek L. Náboženství v životě člověka   Praha     religiozita
Konopásek L. Náboženství v životě člověka   Praha     religiozita
Košut B.V. Historie kalicha v Čechách a na Moravě   Praha 1890     dějiny české
Košut Bedřich Vilém Historie založení evang. církve helv.vyz. v Praze   Praha 1862     dějiny
Košut Ladislav Benjamín Košut, jeho dílo a zápasy na poli české reformace   Praha 1935     dějiny
Kovář František Náš poměr ke katolictví   Praha 1936     ČCH
Kozák Bohumír Bohumír Kozák - k 100. výročí narození   Praha 1985     Kozák Bohumír
Kozák F. V duchu a v pravdě   Čáslav 1897     modlitby
Kozák F. Věroučný nástin řesťanského náboženství   Čáslav     katechismus
Kozák F. Cesta pravdy   Čáslav 1935     katolictví
Kozák F. Nauka o Písmu svatém   Čáslav 1904     učebnice nábství
Kozák F. Přehled dějin církve křesťanské   Čáslav 1926     dějiny
Kozák J.B. O lidu a lidech   Praha 1948     filosofie
Krofta Kamil Die Dettschen in Böhmen   Praha 1924     Němci v Čechách
Krofta Kamil Duchovní odkaz husitství   Praha 1946     husitství
Krofta Kamil Čechy do válek husitských   Praha 1930     dějiny české
Krofta Kamil Čechy v době husitské   Praha 1938     dějiny české
Krofta Kamil Francie a české hnutí náboženské   Melantrich 1935     dějiny české
Krofta Kamil O bratrském dějepisectví   Laichter 1946     dějiny - osoby
Krofta Kamil Žižka a husitská revoluce   Laichter 1936     dějiny české
Křenek Josef Až k němu!   Praha 1946     kázání
Křenek Josef Duchem Páně k svobodě   Praha 1922     kázání
Křenek Josef Na stezkách víry   Praha 1936     kázání
Křenek Josef Kolem jeslí a kříže   Praha 1936     kázání
Křenek Josef Poklady z hlubin   Kalich 1940     kázání
Křesina F.J. Kristus v obětech starozákonních   Praha     oběti
Křivohlavý Jaro Vážně nemocný mezi námi   Avicenum 1989     nemocný
Křivohlavý Jaro Konflikty mezi lidmi   Avicenum 1973     psychologie
Kubát Ladislav Spor národa českého o "sv." Jana Nepomuckého   SV Praha 1929     Jan Nepomucký
Kubíková Jiřina Pastorace v mimořádných případech   Bratislava     nemocný
Kubový Jaroslav Pozvání k společenství s Bohem i lidmi   CB 1979     1 J
Kučera František Český bratr dnešní doby   Praha 1931     etika
Kučera Josef Děje Starého a Nového zákona   St.nakl. Praha 36   Molnár Gustav učebnice
Kučera Zdeněk Pravda a iluze moderní teologie - obrat CČSH   CČSH      
Kulcsárová Zsuzsa Světové mytologie   Orbis 1972     mytologie
Laichter František Svět, ve kterém žijeme   ED 1945     politika
Lány Emil Knihy smolné z léta 1588   Liberec 1947     dějiny
Lány Emil Rodinná kronika   Liberec 1946     Lányovi
Lány Emil Vzpomínky na dětství   Liberec 1945     Lány
Lasitský Jan Obraz jednoty českobratrské   Jednota českobratrs.     Jednota bratrská
Lázarev E. E. Elisej Sukač, náboženský vývoj, utrpení a sibiřské vyhnan.   Praha 1937   Černík B. V. (překl.) Rusko
Lechler Krátký přehled nejdůl. rozdílů mezi církví evang. a římkat.   Evanj. matice a.v.   Kynčl Jan (překl.) katolictví - rozdíly
Leška Ján (překl.) Liber Concordiae - kniha Svornosti   Békéš Čaba 1898     Liber concordiae
Linhart František Dialektický materialismus a křesťanství   Akad.klub Tábor 47     materialismus
Lochman Jan Milíč Boží úděl ve světě   Kalich 1992     filosofie
Lochman Jan Milíč Die Gestalt einer Pilgerkirche   Berlín 1965     ČCE
Loubal Fr. Husité na koncilu v Basileji r. 1433   Brno 1933     dějiny
Loukotka Čestmír Náboženství indiánů   Vesmír - Základy 26     religionistika
Lukášek Josef Dr. Jan Janata a naše minulost   Praha 1931     Janata Jan
Lukášek Josef Dr. Josef Růžička, jeho život a dílo   Praha 1929     Růžička Josef
Lukášek Josef Th.lic. Bedřich Vilém Košut a náb. poměry v roce 1848   Horák 1927     Košut Bedřich. Vilém
Matouš Lubor (př.) Epos o Gilgamešovi   Praha 1976     Gilgameš
Novotný Adolf Biblický slovník   Kalich 1956     Slovník biblický
Pokorný Petr (uspoř.) Lukášovská kázání   ERC Praha 1987     kázání
Reinke J. Přírodní věda a náboženství   Comenium XVIII-1908      
Říčak Rudlof Starověk-středověk-reformace (v Základy učení kř. 1951)         Historie církevní
Říčan R. Čtyři vyznání   KBF 1951 Molnár A. Dobiáš F.M. Vyznání augsburské,
Seur le Paul Die Briefe an die Epheser,Ko + Fm   EVA 1954     Ef
Seur le Paul Die Briefe an die Ef, Koloseer   EVA 1954     Ko
Seur le Paul Die Briefe an die Ef,Kol und an Philemon   EVA 1954     Fm
Seur le Paul Der Jakobusbrief   EVA 1951     Jk
Schneider Johannes Die Hebräerbrief   EVA 1953     Žd
Schütz Wilhelm Das Johannes Evangelium   EVA 1951     J
Schütz Wilhelm Die Briefe des Johannes   EVA 1953     1J, 2J. 3J
Smidt Udo Die Apostelgeschichte   EVA 1951     Sk
Sodeen H. Žil Ježíš?   Comenium XXI.      
Souček J.B. Řecko-český slovník k NZ   Praha 1961     Řecko-český slovník
Souček J.B. Základy učení křesťanského  /Přívazek k Čapek V./   KEBF 1951 Říčan Rudolf Bič Miloš Extense KEFB
Souček J.B. Zrod Nového zákona (v Základy učení kř. - 1951)         NZ
Souček J.B. Hledej pravdu - sborník   Tranoscius 1945   Slávik Dušan církev - 1945
Soušek Zd. Brána i klíč - Sborník k 6O Biče   Kalich 1971     SZ
Stange Erich Die Korintherbriefe   EVA 1951     1K, 2K
Sýkora Vl. Církev v proměnách času (Sborník)   Kalich 1969   Šimek P. Církev českobratrská
Valeš B. Církev v proměnách času (Sborník)   Kalich 1969 Hájek V. Říčan R. Církev českobratrská
Žilka F. Jan Kalvín, život a dílo   Comenium XX - 1909     Kalvín
  České vyznání 1575 (1609)   Kutná Hora 1903     Vyznání české
  Volba papeže   Praha 1913     Papežství
  Die Kirchen der Tschechoslowakei   Leipzig 1937     ekuména česká
  francie a české hnutí náboženské   Praha 1887     biblistika
Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM