Tištěná kázání

Velký pátek a lotr po pravici – kázání na 1Kor 5 a Lk 23

...Ten lotr si to těžké donesl až na kříž. A v poslední chvíli prosí o odpuštění, o přijetí. Smíme to dělat už dřív, nemusíme všechno zlo, všechny viny táhnout s sebou, nechat se jimi tlačit k zemi. I nám - věřím - je Ježíš připraven odpustit, přijmout nás. Už teď, ne až v poslední hodině. .... kázání Lenky Ridzoňové.

2019-04-19T22:53:32+02:0019.4.2019|Kategorie: Kázání, Tištěná kázání|

Všechno je vaše – kázání na 1 Kor 3,21 – 4,5

Čím je dáno, kým jsem? Ukaž mi, co čteš, a já ti řeknu kdo jsi... Ukaž mi, kde bydlíš, jaké máš auto, řekni, kde jsi studoval, jaké kouříš doutníky, čím byli tví rodiče, přines výpis z trestního rejstříku... a podle toho se pozná... Co o mně objektivně vypovídá?. .... kázání Lenky Ridzoňové.

2019-04-08T10:25:36+02:007.4.2019|Kategorie: Kázání, Tištěná kázání|

Rozkol ve sboru – kázání na 1 Kor 1,10-17

...Pavlovi zde jde o to, že tyto spory zastiňují to podstatné. Jde přece o víru v Pána Boha, v Ježíše Krista. Všichni misionáři, kazatelé, Pavel, Apollos a kdo ještě další mají být/jsou "prstem ukazujícím" ke Kristu. Jako byl Jan Křtitel. Není špatně, že Pavel, Apollos, Petr a možná i někdo další lidi oslovili, každý trochu jinak, že i díky nim lidé uvěřili a vznikl a rozrostl se korintský sbor. Je dobře, když jsou faráři, kteří lidi osloví, je dobře mít vzory ve víře, svědky víry, (a vůbec ne jen faráře). Mnohé jsou ty "prsty ukazující", rodiče, prarodiče, kmotři, učitelé v nš,.. Díky za ně. Je dobře vděčně na ně myslet a vzpomínat i se k nim jako svým učitelům nebo vzorům hlásit..... kázání Lenky Ridzoňové

2019-04-08T10:21:33+02:0010.3.2019|Kategorie: Kázání, Tištěná kázání|

Pavel píše do Korintu – kázání na 1 Kor 1,1-9

...Představil se pisatel Pavel, dověděli jsme se, komu píše a co hlavně chce říct: milost a pokoj. Pro vás. Od Pána Boha. Kdybychom tady skončili nebo kdybychom odešli z kostela s tím, že jsme plni milosti a pokoje od Pána Boha, už je to dostatečné. Kdybychom na otázku: "Co ti ten kostel (víra, neděle) dává?", odpověděli: "žiji v milosti a v pokoji", tak to možná stačí, tak to vůbec není málo.. .... kázání Lenky Ridzoňové

2019-03-07T11:14:25+02:003.3.2019|Kategorie: Kázání, Tištěná kázání|