Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

Kázání v roce 2016

 

4. čtvrtelí 2016 (říjen - prosinec)

26.12. kázání P. Pokorného Nepatrný Betlém Mi 5,1-4

25.12. kázání Daniela Ženatého Ga 4,4-7 (ČT 2)

24.12. kázání L. Ridzoňové Mojžíš, Ježíš, Vánoce Ex 2,1-10

18.12. Putování do Betléma

11.12. kázání L. Ridzoňové Chození s Bohem Mi 4,1-5

4.12. kázání P. Pokorného Hlas v pustině Iz 40,3-5

27.11. kázání P. Pokorného Hlad po slyšení slov Hospodinových Am 8,11-13

20.11. kázání L. Ridzoňové Běda bezstarostným! Am 6,1-7

13.11. kázání P. Pokorného Hledejte dobro! Am 5,4-16

6.11. kázání L. Ridzoňové Výstraha vyvoleným Am 3,1-8

30.10. kázání P. Pokorného Onen den Am 2,6-16

23.10. kázání M. Vymětala Přijímat příchozí? Žd 13

16.10. kázání P. Pokorného O vylití Joel 3,1-5

9.10. kázání L. Ridzoňové Díkčinění Joel 2,18-27

2.10. kázání P. Pokorného Láska a hněv Oz 11,1-11

3. čtvrtletí 2016 (červenec - září)

25.9. kázání P. Pokorného Jalovička na mlatě Oz 10,11-13

11.9. kázání L. Ridzoňové Falešná zbožnost Oz 6,1-6

4.9. kázání P. Pokorného Blázen Hospodin Oz 1,1-3

28.8. kázání P. Pokorného Belzebul  L 11,14-28

21.8. kázání Z. Susy Vezmi svůj kříž

14.8. kázání L. Ridzoňové Happyend Rut 4

7.8. kázání J. Plíškové Neplodnost Gn 15,1-6

31.7. kázání P. Pokorného Lišky mají doupata Mt 8,19-20

24.7. kázání P. Pokorného Vysílení a skleslí Mt 9,35-38

17.7. kázání L.Ridzoňové Na humně Rut 3

10.7. kázání P. Pokorného Bůh tu není L 12,35-46

3.7. kázání L. Ridzoňové Sbírání klasů Rut 2

2. čtvrtletí 2016 (duben - červen)

26.6. kázání P. Pokorného Úzká brána Mt 7,13-14

19.6. kázání L. Ridzoňové Úděl od Hospodina? Rut 1

12.6. kázání M. Trgalové O tázání a setřásání prachu Mk 6,1-13

5.6. kázání P. Kočnara Nenáboženská víra L 7,1-10

29.5. kázání P.Pokorného Brutální píseň Sd 5

22.5. kázání L. Ridzoňové Komu budeme sloužit? Joz 24

15.5. kázání P. Pokorného Svatodušní 1 K 12,1-12

8.5. kázání L. Ridzoňové Proč má padnout Jericho? Joz 6

1.5. kázání P. Pokorného Kdo je tady doma a kdo je cizí? J 1,11-12 a Ř 15,7

24.4. kázání P. Pokorného Rachab Joz 2,1-14

17.4. kázání J. Plíškové Jákob Gn 25,21-24

10.4. kázání L. Ridzoňové Slovo a oslice, která mluví Nu 22-24

3.4. kázání P. Pokorného Budoucnost - krajina neznámá Nu 13

1. čtvrtletí 2016 (leden - březen)

27.3. kázání P. Pokorného Boží hod velikonoční Mk 16,1-8

25.3. kázání L. Ridzoňové Velký pátek Lk 23,32-42

20.3. kázání P. Pokorného S býkem v čele Ex 32,1-14

13.3. kázání P. Pokorného Jsme normální? Ex 19,1-6

6.3. kázání J. Vettera Bůh křísí mrtvé? Sk 26,1-8

28.2. kázání P. Pokorného Víra tváří v tvář Chaosu Ex 14,21-25

21.2. kázání P. Pokorného  Krev na veřejích Ex 12

14.2. kázání L. Ridzoňové Svoboda lidská, svoboda náboženská Ex 5

7.2. kázání P. Pokorného Na Chorébu s Hospodinem Ex 3,1-15

31.1. kázání P. Pokorného Strach a bázeň Ex 1,1-22

24.1. kázání P. Pokorného Zápas Gn 32,23-33

17.1.kázání L. Ridzoňové Josefova rodina, roztrhané šaty - Gn 37

10.1. kázání P. Pokorného Úspěšný muž Gn 31,1-18

3.1. kázání P. Pokorného Lehkým krokem Gn 28,16 - 29,1

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM