Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

Kázání v roce 2014

4. čtvrtletí (říjen - prosinec)

25.12. kázání B.Kučery a P.Pokorného Vánoční Mt 2 a Lk 2 

24.12. kázání L. Ridzoňové Štědrý den Jan 1,1-14

14.12. kázání P. Pokorného Poslušná Maria L 1,26-38

7.12. kázání L. Ridzoňové Němý advent Lk 1,5-25

30.11. kázání P.Pokorného Vlk s beránkem? Iz 11, 1-10

16.11. kázání L. Ridzoňové Vzkříšení Lazara Jan 11,1-45

9.11 kázání B. Kučery Boháč a stodoly Lk 12,13-25

2.11. kázání P.Pokorného Zacheus a Památka zesnulých  L 19,1-10 

26.10. kázání B.Kučery O deseti malomocných Lk 17,11-19

19.10. kázání J. Keřkovského Díkčinění - pouštěj chléb svůj po vodě Kaz 11,1-6  

12.10. kázání P. Pokorného Hledejte Boží království L 12,22-34

5.10. kázání L. Ridzoňové Na počátku Gn 1,1-2

3. čtvrtletí (červenec - září)

28.9. kázání P.Pokorného Šalomounova volba 1 Kr 3,1-15

21.9. kázání J. Vettera Sk 23,11

21.9. kázání P.Pokorného v Chotěboři O smutném člověku Mk 10,17-22

14.9. kázání L. Ridzoňové Oživlé slovo 2Kr 22 a Mi 6,8

7.9. kázání P. Pokorného Ježíš a děti Mt 19,13-15

31.8. kázání P. Pokorného Bůh, který štve Jon 4

24.8. kázání L. Ridzoňové Přidaný čas Jon 3

17.8. kázání P. Pokorného Jonáš v břiše velryby Jon 2

10.8. kázání J. Plíškové Př 2,3-6 

3.8. kázání L. Ridzoňové Co je s tebou, ospalče? Jon 1,6-16

27.7. kázání L. Ridzoňové Bouře Jon 1,4-5

20.7. kázání L. Ridzoňové Bůh jako šéf Jon1,3

13.7. kázání P. Pokorného Volej proti Jon 1,1-2  

6.7. kázání M.J.Husa L 14,16-24

2. čtvrtletí (duben - červen)

29.6. kázání L. Ridzoňové Život věčný J 10,22-30

23.6. kázání P.Pokorného Těla z mrtvých vzkříšení 1 K 15,42-50

15.6. kázání P.Pokorného Hříchů odpuštění L 19,1-10

8.6. kázání P. Pokorného Svatých obcování Zj 19,4-8a

8.6. kázání L. Ridzoňové Věřím svatou církev obecnou Sk 2,37-47

1.6. kázání P.Kočnara Nanebevstoupení Sk 1,1-14

25.5. kázání P.Pokorného Věřím v Ducha svatého  J 4,19-26 

18.5. kázání J. Vettera Sk 23,31-35

11.5. ordinační kázání J. Plíškové 

11.5. kázání P.Pokorného Nanebevzetí  J 14,1-3

4.5. kázání L. Ridzoňové Vstal z mrtvých J 21,1-14

27.4. kázání P. Pokorného O modlitbě 1Te 5,16-18

20.4. kázání L. Ridzoňové Sestoupil do pekel... vzkříšení 1K 15,1-19

18.4. kázání P. Pokorného Umřel a byl pohřben J 19,17-42

13.4. kázání P. Pokorného Byl ukřižován 1 K 1,22-24 

6.4. kázání L. Ridzoňové Trpěl pod Pontským Pilátem Jan 19,1-5

1. čtvrtletí (leden - březen)

30.3. kázání P.Pokorného Narodil se z Marie Panny Iz 7,14 

23.3. kázání P. Pokorného Počat z Ducha svatého Gn 1,1-2

16.3. kázání L. Ridzoňové Věřím v Ježíše Krista... Pána našeho J 20,19-29

9.3. kázání P. Pokorného Věřím v Syna jeho jediného J 14,8-9 

2.3. kázání L. Ridzoňové Věřím v Ježíše Krista

23.2. kázání P.Pokorného Věřím ve Stvořitele R 18,18-25

16.2. kázání P. Pokorného Věřím ve Všemohoucího Mk 15,29-32

9.2. kázání L. Ridzoňové Věřím v Boha Otce Lk 15,11-32

2.2. kázání P. Pokorného Věřím Mk 9,24b

26.1. kázání J. Vettera Svědek Kristův Sk 23,23-30

19.1. kázání L. Ridzoňové Neboť tvé jest království... amen. Mt 6,13c

12.1. kázání P. Pokorného  Zbav nás od zlého Mt 6,13b

5.1. kázání P.Pokorného Neuveď nás v pokušení Mt 6,13a

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM