Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

Finance – Proč a jak přispívat na sbor

Co děláme

V našem sboru se káže, vzdělávají se tu všechny generace při biblických hodinách, vychováváme děti a mládež, shromažďují se tu různé skupiny (společenství rodin s postiženými dětmi, maminky s malými dětmi, pěvecký sbor), odsud organizujeme podporu starých a potřebných (sborová diakonie, humanitární pomoc), sem přicházejí jednotlivci k osobním rozhovorům pro útěchu, povzbuzení a poradu (pastorace). Faráři takto slouží i nečlenům církve (zvláště v souvislosti se svatbami či pohřby). To vše je možné mj. díky tomu, že tu máme kostel, shromažďovací prostory a kancelářské prostory, farářský byt. To vše stojí peníze.

Za hospodaření sboru je odpovědné staršovstvo, které každoročně (po nezávislé revizi) předkládá celému sboru ke schválení zprávu o hospodaření a rozpočet.

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM