Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

„Počátek moudrosti je bát se Hospodina.“ (Ž 111,10)

 


 

 

 


Diakonie ČCE

Charitativní a sociální péče o ty, kteří nejsou z nejrůznějších důvodů schopni se o sebe sami postarat, odjakživa náleží k základním službám křesťanských církví. Tato služba se obrací ke všem potřebným, ať jsou křesťané nebo ne. Dnešní instituce Diakonie ČCE vznikla 1. června 1989 – tedy ještě před listopadem roku zásadní změny politického systému v našich zemích – jako výraz touhy navázat na dlouholetou tradici sociální práce evangelické církve, zejména na činnost spolku „Česká diakonie“, založeného v roce 1903. V roce 1952 byla veškerá práce Diakonie zastavena a všechny ústavy převedeny do státní péče. Po roce 1989 byly obnovené Diakonii ČCE postupně v restituci vráceny velké domovy odpočinku (Krabčice pod Řípem, Myslibořice u Třebíče, Sobotín u Šumperka), Velmi rychle vznikala nová střediska, jejich celkový počet je nyní 33. Podstatnou zvláštností středisek Diakonie je způsob jejich vzniku: jsou vždy vázána na farní sbor, který je zakladatelem a jakýmsi „garantem“ jeho činnosti. V představenstvu střediska i v dozorčí radě je vždy zakládající farní sbor zastoupen některým ze svých členů.

Podrobnější údaje o činnosti Diakonie ČCE najdete přímo na jejich stránkách.

Diakonie ČCE - www.diakoniecce.cz

Aktuální program

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM