Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

Odkud získáváme prostředky

 

Veškeré náklady (s výjimkou části farářských platů, která je hrazena ze státních prostředků) jsou kryty ze sbírek a darů.

Jsou to:

salár – dobrovolný příspěvek člena církve; doporučená výše je 5% celoročních čistých příjmů; doporučený způsob úhrady je měsíční (nebo čtvrtletní) trvalý příkaz z bankovního účtu;
chrámová sbírka – probíhá každou neděli při bohoslužbách; vždy je ohlášeno, na jaký účel se vybírá – buď na sborové potřeby (vlastní činnost našeho sboru) nebo ve prospěch jiného subjektu (celá církev, charita aj.);
dar - individuální dar při význačných (zpravidla rodinných) událostech jako výraz vděčnosti a podpory; snaha podpořit specifickou činnost (účelový dar, např. na práci s dětmi nebo mládeží, na nákup zařízení, na opravu); k tomu je možno uzavřít darovací smlouvu;
účelová sbírka – vyhlášena staršovstvem na omezenou dobu a konkrétní účel, např. na opravy, na nákup pomůcek či zařízení, na mimořádné události (návštěva z partnerského sboru);
granty – nelze z nich hradit vlastní činnost církve, pouze jednorázové akce, např. pro děti a mládež, koncerty apod.

Jak přispívat

Variabilní symbol (vyjadřuje účel)

salár …………………………….. 684
Jeronymova Jednota …........…. 911
varhany ……………………...…. 682 007
Fond oprav ……………….....…. 682 008
sborová diakonie …........…...…. 682 011
Fond Irena ………………...….…1958

Specifický symbol (není povinný; napomáhá však identifikaci dárce) – použijte své osobní číslo (pod kterým jste evidováni jakožto členové našeho sboru);  najdete je na adrese velkého Evangelíka vedle svého jména nebo Vám je na požádání sdělí br.farář Pokorný;

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM