Kážeme Krista

Střešovický evangelík

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích
adresa: nám. Před bateriemi 22, Praha 6
tel.: 224 312 107
email:
bohoslužby: každou neděli v 9,30

„Počátek moudrosti je bát se Hospodina.“ (Ž 111,10)

 


 

 

 


Církevní svátky

Církevní nebo také liturgický rok se z různých křesťanských tradic ustaloval po celá staletí. Tento pojem zahrnuje osnovu svátků, tedy dnů svátečně oddělených pro církevní shromáždění a bohoslužby.

Neděle

Základním svátkem je neděle, kdy slavíme Kristovo vzkříšení. Ježíš Kristus, o kterém svědčí evangelia, je pro nás živý. Věříme, že jeho Duch nadále působí mezi námi i ve světě. Je zdrojem víry, lásky, naděje, odvahy k pravdě.

Advent

Advent (česky: příchod) zahrnuje čtyři neděle před Vánocemi. Je obdobím očekávání na příchod Spasitele – Ježíše Krista. Jeho příchod vyhlížíme na několika rovinách: jako jednoho z nás, jako člověka o vánocích (příchod v těle), v duchovním smyslu jako zrození víry (příchod do srdce člověka) a jako nadčasovou autoritu (příchod jako posledního soudce i obhájce).

Vánoce

Vánoce jsou svátkem narození Ježíše Krista. Hlavní bohoslužby jsou na Boží hod vánoční 25. prosince. Slavíme vtělení Božího Syna jako výraz Boží lásky a jeho přiblížení k nám. Vánoce jsou radostné, protože viditelně začíná příběh našeho vysvobození, vykoupení, naší naděje, která dojde svého potvrzení na Velikonoce.

Postní období

Postní období zahrnuje 40 dnů před Velikonocemi, začíná Popeleční středou (mezi 8. únorem a 7. březnem) a končí Květnou nedělí. Je příležitostí k pokání. Připomínáme si při něm utrpení, zrazení, zajetí, soud, ukřižování a pohřbení Krista Ježíše. Příběh jeho utrpení odhaluje pravdivě náš lidský hřích. Uvědomujeme si, jak daleko jsme od obrazu Božího, k němuž jsme byli stvořeni. Uvědomujeme si, jak potřebujeme smíření, odpuštění, přijetí od Boha i lidí a naději na nový začátek.

Velikonoce

Velikonoce mají za svůj střed neděli po prvním jarním úplňku (mezi 22. březnem a 25. dubnem). Jsou hlavním svátem liturgického roku, kdy si připomínáme Kristovo vzkříšení (jeho význam – viz výše, neděle). Součástí Velikonoc je Velký pátek předcházející Neděli vzkříšení. Na Velký pátek čteme biblické texty o Ježíšově ukřižování a smrti, které chápeme jako smírčí oběť, jako výraz Boží lásky k hříšným lidem, jako vítězství nad hříchem, zlem a nenávistí.

Svatodušní svátky

Svatodušní svátky (někdy zvané Letnice podle starší židovské tradice) slavíme 50. den po Velikonocích. Centrálním příběhem je seslání Ducha svatého, dar Kristova Ducha Ježíšovým učedníkům a následovníkům. Dar Ducha proměňuje úzkostlivé, skeptické, beznadějné v nadějné a odvážné svědky víry. Dar Ducha tvoří církev.

Aktuální program

Site Map | Printable View | © 2008 - 2017 ČCE Střešovice | HTML 5 | CSS | Managed by PDQM