Výstava obrazů Heshama Malika

Ve Farním sboru Českobratrské církve evangelické (FS ČCE) v Praze 6 – Střešovicích probíhá výstava mezinárodně uznávaného umělce Heshama Malika. Umělec vystavuje kolekci 10 obrazů, kterou nazval „RECONCILIATION – SMÍŘENÍ“. Jde o soubor abstraktně figurativních obrazů, které umělec vytvořil v kostelech, resp. v místech setkávání křesťanů, různě ve světě. Umělec čerpá inspiraci z příběhů lidí, které potkává v průběhu vlastní životní cesty. Naslouchá příběhům, dialogu mezi lidmi, mezi člověkem a Bohem, dialogu, který usiluje o sblížení – smíření, o pokoj mezi lidmi a uvedení do správného vztahu člověka s Bohem.

Hesham Malik se narodil indickým rodičům v roce 1978 v Bahrajnu. S rodiči se poté přestěhoval do Indie, později do Dubaje (UAE). Studia (Seneca College of Art and Technology a The University of Waterloo) absolvoval v Kanadě. Kanada byla Malikovi zázemím pro uskutečňování jeho cest do různých částí světa za poznáním a uměleckou tvorbou. Hesham Malik měl možnost tvořit a ukázat svá díla v Kanadě, USA, Indii, na Středním východě, v Africe, v Evropě. Zkušenosti z putování po světě, působení různých prostředí a kultur ovlivnily umělcovu tvorbu svou pestrostí a rozličnými malířskými výrazy.

Výstava ve sborové místnosti FS ČCE v Praze 6 – Střešovicích bude k vidění do neděle 30. června 2019. Kromě každé neděle po bohoslužbách je možno výstavu navštívit i v jiných dnech při aktivitách, kdy je sborová místnost FS ČCE v Praze 6 – Střešovicích otevřena, případně se na prohlídce domluvit. Události na faře a kontakt na FS ČCE v Praze 6 – Střešovicích jsou uvedeny na stránkách www.evangelik.cz