Ve čtvrtek, 29. listopadu, od 18.00 hodin, se uskutečnila vernisáž výstavy obrázku Zdeňka Šorma, kterou nazval SKUTKY, aneb malá biblická dějeprava.

Všichni jste zváni i k prohlídce výstavy. Ta je možná každou neděli po bohoslužbách (zhruba 10.30 – 12.00 hodin).

V evangelickém kostele Před bateriemi 950/22, Praha 6 Střešovice.

Jak se k nám dostanete hromadnou dopravou se dozvíte v sekci kontakt.