Labyrint – scénické oratorium

Představení Labyrint je inspirováno dílem Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského. Scénické oratorium Jarmily Bekové v provedení sólistů z Městského divadla Brno, symfonického orchestru Camerata Moravia a pěveckého sboru Chermon je zpracováno v současném jazyce, aby byl příběh Poutníka srozumitelný všem věkovým kategoriím. Pod taktovkou Joela Hány vystoupí 64 účinkujících. V hlavních rolích vystoupí brněnští herci Daniel Rymeš a Radek Novotný a také sama autorka Jarmila Beková, speciálním hostem představení je herec a zpěvák Jan Sklenář. Hudebně scénické provedení Labyrintu je připravováno k 350. výročí úmrtí Učitele národů.

Představení je vhodné pro celou rodinu – k dostání jsou zvýhodněné vstupenky za 150 Kč pro děti do 10 let včetně, zvýhodněné vstupenky za 250 Kč pro držitele karty ISIC, seniory nad 65 let a také ZTP/P.

Tvůrci a účinkující:
Poutník – Daniel Rymeš
Všezvěd – Radek Novotný
Speciální host – Jan Sklenář

Dirigent: Joel Hána
Autorka: Jarmila Beková
Režisérka: Hana Mikolášková
Výprava: David Janošek
Produkce: Klarevitz

Více zde: https://www.ticketlive.cz/cs/event/labyrint-praha-22-10-2021?fbclid=IwAR1m0TCkf-rBlg-AAQSoxmXz8sp-VLUw2GN5X-_KELhQbLiuwTDhqOp6yeE

 

Instalace nové synodní rady a uvedené nového evangelického zpěvníku

Milé sestry, milí bratři,

s radostí vám vyřizujeme pozvání na dvě významné a dlouhodobě očekávané celocírkevní akce.

V sobotu 20. listopadu se ve 14 hod. ve sboru v Brně I (v tzv. Červeném kostele) sejde zvláštní zasedání 35. synodu ČCE, při němž bude uvedena do úřadu nová synodní rada naší církve a bude příležitost poděkovat synodní radě stávající. Zvána je široká církevní veřejnost.

O týden později, v neděli 28. listopadu od 15 hod., se budeme moci společně těšit z výsledku mnohaleté práce desítek lidí – dlouho očekávaného nového evangelického zpěvníku.

Slavnost se koná v Praze ve sboru U Salvátora a zváni jsou opět členové všech farních sborů, kazatelských stanic, přátelé církve a všichni, kdo se o zpěvník zajímají.

Podobná setkání pak chystáme ještě dvě – tak, aby byla snadněji dostupná pro více zájemců: 22. ledna v Brně a 23. ledna ve Zlíně.

Prosíme, abyste o obou událostech s dostatečným předstihem informovali ve všech sborech i kazatelských stanicích tak, aby se včas dostaly ke všem případným zájemcům.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou.

Alice B. Pištorová

referentka sekretariátu

+420 224 999 211

pistorova@e-cirkev.cz

www.e-cirkev.cz

 

Hledání synagogy II

13. a 14. října 19:00

Po roce budeme opět s Matoušem Hejlem, Jarem Repkou a 11-ti členným hudebním tělesem hledat synagogu!

recenze na loňský ročník https://www.hisvoice.cz/zkouska-siren-synagoga-naplnena-hudbou/

Synagoga má svůj prostor vnitřní a vnější. Hledání synagogy je hudebním zkoumáním vztahů mezi těmito prostory. Co za zvuky z okolí se dostane dovnitř? Má synagoga svou vlastní zvučnost? Co mohou její návštěvníci v prostoru slyšet a vidět a co jim zůstává skryto? Řecké slovo synagogein znamená místo setkávání. Hledání synagogy bude příležitostí k hledání setkání.

Autor skladbyMatouš Hejl je mladý český autor soudobé vážné hudby. Spolupracuje s dalšími hudebníky a hudebními tělesy (Česká filharmonie, Orchestr Berg) či vizuálními umělci a divadelníky. Věnuje se také tvorbě filmové hudby (Ztraceni v Mnichově, Staříci).

Autor light designu Jaro Repka, autor vizuální části projektu, je light designér. Pracuje desítky let jako osvětlovač řady nejen divadel, například Opery Národního divadla a mnoha alternativních projektů.

hudební těleso –
Anna Romanovská Fliegerová – housle
Michal Hrubý – basklarinet
Štěpán Drtina – violoncello
Petr Tichý – kontrabas
Blanka Šindelářová, Jakub Suchomel – bicí
ruchový chór: Jan Rösner, Zdeněk Kříž, Josefína Hudcová, Karel Vepřek, Simeon Hudec

Akci pořádá spolek Krajinou přílivu ve spolupráci s Václavem Špale
www.krajinouprilivu.cz
www.facebook.com/krajinouprilivurohanskyostrov

Podpora: Magistrát hl. m. Prahy, Státní fond kultury ČR, Nadace Agosto Foundation, MČ Praha 8