Milí přátelé ve sborech ČCE,

Diakonie prostřednictvím svého Střediska humanitární a rozvojové spolupráce vyhlašuje další ročník postní sbírky, také v letošním roce na podporu školky v Bejrútu a syrských i libanonských dětí v ní.

Postní sbírka se koná s podporou synodní rady ČCE. Začíná 21. února a potrvá do Velikonoc.

Na webu www.postnisbirka.cz najdete další informace a materiály.   

S díky a přáním všeho dobrého2021_01_Postni_sbirka_pro_Diakonii