Postní čas je pozvání, nabídka, výzva… pro nás. Vzít tento čas jako něčím jiný, není něco, co “se musí”, ale co “můžeme”.
V postu jde o poznání toho, co mne vlastně drží, jaká síla mě nese, z čeho žiji… (A. Grün)
Časem k zastavení a soustředění mohou být například čtvrteční biblické hodiny.
Každý čtvrtek od 19 hodin ve sboru.
Společně přemýšlíme nad 1. listem Korintským.