Děkujeme všem, kteří se podíleli na nedělních bohoslužbách.

Týdenní program opět online. Všechna spojení najdete na našem webu v kolonce Akce v kalendáři.

mládež v úterý 19:00

děti ve středu v 17:00,

konfirmační příprava ve čtvrtek v 17: 00 a

biblická hodina ve čtvrtek v 19:00 – všechna setkání na CCE Stresovice | Jitsi Meet

V pokladně jsou připravena potvrzení o darech. Pokud byste je chtěli zaslat elektronicky, napište Tomášovi Fendrychovi.

Připomínáme také, že sbor vlastní bohatou knihovnu, seznam knih je k dispozici v pokladně a na nástěnkách, nebo můžeme seznam zaslat emailem.

Z naší církve přišla také informace o dalším čtení:

Milé sestry, milí bratři,

ve spolupráci s našimi partnerskými církvemi v USA vznikla knížečka postních zastavení, která navazuje na podobnou tradici společných adventních pobožností. 

Postní meditace jsou koncipovány od 1. března do Velikonoc (začínají symbolicky v den zpřísňujícího se lockdownu v Česku). Nabízíme Vám je k jakémukoli využití: https://www.e-cirkev.cz/wp-content/uploads/2021/02/Postni-zastaveni-2021-PCUSA-ECCB.pdf

Na https://www.e-cirkev.cz/aktuality/materialy-pro-postni-obdobi/ je materiál k dispozici také ve formátu DOCX pro lepší následnou práci s textem.

Zároveň jsme dnes opět aktualizovali mimořádná opatření pro konání bohoslužeb, duchovní péči a sborové aktivity. Najdete je na tradičním místě: https://www.ustredicce.cz/clanek/6478-Aktualizovane-informace-o-mimoradnych-opatrenich/index.htm

Přejeme zdraví a nadějný výhled.

Jiří Hofman, komunikace s veřejností a médii, +420 734 170 486, +420 224 999 235, hofman@e-cirkev.cz, www.e-cirkev.cz