Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb.

Týdenní program opět online. Všechna spojení najdete na na CCE Stresovice | Jitsi Meet.

mládež v úterý 19:00

děti ve středu v 17:00,

konfirmandi ve čtvrtek v 17:00,

biblická hodina ve čtvrtek v 19:00.

spojení na bohoslužby příští neděli najdete zde: https://youtu.be/iFsBeQCfy1o Kázat bude Pavel Pokorný.

Pokud budete chtít přijít do kostela, napište se, prosíme, do tabulky na adrese Bohoslužby Střešovice – Tabulky Google. 

Připomínáme, že po bohoslužbách se můžete zúčastnit kávy online v 11:11 na adrese CCE Stresovice | Jitsi Meet.

Ve čtvrtek ve 20 hodin proběhne online rozhovor s našimi přáteli z Oss. K dispozici je pět okének pro anglicky mluvící zájemce. Pokud byste se chtěli zúčastnit, obraťte se na Tomáše Fendrycha..

Ve středu 14. 4. v 19: 30 vás zveme na besedu týkající se hospodářských otázek sboru – hospodářská zpráva a rozpočet (https://meet.jit.si/CCE_Stresovice). Beseda týkající se života sboru je plánovaná na středu 28. 4. také v 19:30.

Na sborovou adresu cce-stresovice@volny.cz můžete psát k oběma besedám své dotazy již teď.

Během besed bude prostor pro živé vstupy, ale i pro dotazy v chatu. Budeme na ně reagovat.

Minulý týden proběhlo setkání staršovstva se bývalými členy staršovstva, kteří koncem minulého roku rezignovali.

Konala se také pravidelná schůze staršovstva. Připomínáme možnost podávat návrhy a náměty pro hledání nového faráře – obracejte se na ty, kteří jsou tímto úkolem pověřeni, Pavla Kočnara, Janu Plíškovou a Alenu Fendrychovou.

Jednali jsme také o administraci a úpravách sborového webu. Momentálně se tím zabývají Petr Posolda a Antoním Šmíd.

Přípravu výročního sborového shromáždění s volením nového staršovstva staršovstvo odložilo na příští setkání staršovstva, kdy snad už bude znát termín, kdy bude možné shromáždění uspořádat.

V sobotu 10. 4. se uskutečnila narychlo svolaná brigáda na složení tepelné izolace pro zateplení kostela. 24. 4. se bude konat brigáda na stavbu lešení pro zateplování kostela.

Připomínáme sbírku na Jeronýmovu jednotu, která končí 30. 5. Jedná se o sbírku na úhradu oprav vybraných kostelů a sborových budov v celé církvi. Je to důležitá a potřebná sbírka, pamatujme na ni.

Postní sbírka byla ukončena, vybralo se 6063Kč, děkujeme.

A ještě upozorňujeme na právě vycházející publikaci Svobodní a sobě rovní nakladatelství Eman. Zabývá se činností českého helsinského výboru za období posledních 33 let.

Sbírka v neděli 11. 4. byla určena na potřeby sboru. Děkujeme I dárcům, kteří sledují bohoslužby online.

Farář Pavel Pokorný informuje, že podle sdělení mandátové komise synodu ho několik konventů navrhlo jako kandidáta na synodního seniora. Pavel Pokorný tu kandidaturu přijal. Volba by se měla konat v květnu tohoto roku.