Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb.

Příští neděli bude kázat bratr Pavel Kočnar.

Program v týdnu:
mládež úterý 19:00
ve středu program pro děti 17:00
ve čtvrtek konfirmandi 17:00
biblická hodina ve čtvrtek nebude (ale časem se k biblickým hodinám vrátíme, povede je bratr farář Antalík, zatím neznáme termíny)

Ve středu 1. 12. v 19:00 bude pravidelná schůze staršovstva.

Na příští neděli odpoledne máme dokonce dvě pozvání na instalaci:
v Roztokách Anička Pokorná, na Jarově Lenka Ridzoňová, 5. 12. 15:00 (ZMĚNA – instalace Lenky Ridzoňvé byla z důvodu epidemie onemocněné covid-19 odložena na jaro)

Nedělní sbírka byla určena na potřeby sboru.
Připomínáme také salár. Blíží se konec roku, kdo neplatíte salár v průběhu roku a ještě jste se k zaplacení nedostali, prosíme, učiňte tak.
V pokladně jsou k dostání příručky na rok 2022, které vydává Kalich, a také Hesla.

Na webu v sekci aktuality najdete informaci k předplatnému církevního tisku. Je potřeba rychle předplatné na rok 2022 objednat, pokud se vás to týká, kontaktujte Lenku Pospíšilovou. Děkujeme.