Děkujeme všem, kteří se podílejí na přípravě bohoslužeb.

Shromáždění v týdnu:

mládež v úterý v 19:00

děti ve středu v 17:00

konfirmandi ve čtvrtek v 17:00

biblická ve čtvrtek v 19:00

(maminky až příští středu 22.9. v 10:00).

Rodina Štajfova děkuje za doprovázení při rozloučení s Vendulkou Prokošovou a za projevy účasti.

Vítáme nového člena našeho sboru Tomáše Lomiče, který byl minulý týden pokřtěn na Jarově.

17. 9. 2021 se bude v našem kostele konat svatba Pavla Kočnara a Vratislavy Salamonové ve 14 hodin.

18. 9 se pak koná každoroční akce Zažít město jinak, náš kostel bude od 14 do 18 hodin otevřený, bude připraveno i bistro pro příchozí.

Příští neděli 19.9. bude pokřtěn Teodor Schneider.

Ústřední sněm Jeronýmovy Jednoty děkuje sborům za dary. Střešovice darovaly na sbírku darů 151.200,-.

Sborový víkend proběhne v Bělči 27. – 31. října, společný program bude připraven od 29.10. Zápisová listina je v chrámové předsíni.

Sbírka na školy Evangelické akademie 5.9. vynesla 14.718,- Kč. Děkujeme.

Dnešní sbírka je na sborové účely.

V neděli 12. 9.  proběhlo Výroční sborové shromáždění, při němž bylo zvoleno nové staršovstvo a Oliver Engelhardt byl povolán do funkce výpomocného kazatele.

Iniciativa COVID  – pomoc lidem, kteří se ocitli kvůli onemocnění covid 19 ve finanční tísni

Po určité odmlce se najednou objevili hned tři noví potřební, paní Bedřiška, paní Lenka a paní Martina. Ty tři příběhy jsou svým způsobem podobné, to jim ale neubírá na závažnosti. Všechny tři ženy mají děti, všechny jsou samoživitelky, z hlediska svých příjmů jsou všechny postiženy covidovou epidemií – buď mají velmi snížený výdělek, nebo o práci přišly úplně. Jedna z nich má navíc vážně nemocného syna, další je sama nemocná, i další okolnosti v jejich rodinách jsou neveselé.

Ženy nejsou schopny platit nájem, paní Bedřišce pro jejího syna urgentně scházel také základní nábytek.

Všem jsme tedy poskytli na určitou dobu peněžní podporu, dokonce se podařilo opatřit i ten chybějící nábytek.

Všechny tři ženy vyjádřily velkou vděčnost, chystají se nám napsat děkovné dopisy, jedna z nich, která navštěvuje katolický kostel, nás chce v našem sboru navštívit a poděkovat osobně.

Pokud byste znali někoho dalšího, kdo by potřeboval finanční pomoc kvůli onemocnění covid 19, obraťte se na náš sociální fond nebo na našeho faráře.