ZVEME NA SBOROVÝ VÍKEND

11.-13.října jedeme společně na sborový víkend do Horského domova ve Strážném  (www.horskydomov.cz). Zveme všechny členy a přátele střešovického sboru.

Kromě obvyklého programu – biblické téma, večerní rozhovor, výlet –  se těšíme především na to, že budeme spolu a že se zase o trochu lépe poznáme.

Přihlašujte se na listině v předsíni kostela nebo u kurátora T. Fendrycha    tomasfendrych@seznam.cz

Přihlášku je třeba podat nejpozději do 22.9.

Pojeďte s námi!